ปูนอินทรีคว้า 5 รางวัลคุณภาพระดับนานาชาติ ตอกย้ำ 50 ปีแห่งความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ภายในองค์กร

ตอกย้ำ 50 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ล่าสุด อนุตตรา พานโพธิ์ทอง (กลาง) รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี  นำทีมงาน ได้แก่ อัครพล วีระวงศ์ (ซ้ายสุด), พนารัตน์ อินทะชัย (ที่ 2 จากซ้าย), สมฤทัย รัตนมณี (ที่ 2 จากขวา)  และ ธารา คิญชภวัฒน์ (ขวาสุด) คว้ารางวัลคุณภาพระดับนานาชาติ ได้แก่

  • รางวัล‘Best In Class Coaching Leadership’ ระดับภูมิภาค ในโครงการ Operational Performance Improvement (OPI Coach) Capability Development World Coaching Congress ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ World HRD Congress ที่ประเทศอินเดีย
  • รางวัล 2018 Excellence in Practice Award Winners ระดับนานาชาติ ด้าน Talent Development จาก The Association for Talent Development (ATD) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการพัฒนาบุคลากร

และอีก 2 รางวัลจากงาน Asia’s Best Employer Brand Awards & Asia’s Training & Development Excellence Awards 2019 ณ ประเทศสิงค์โปร์ ได้แก่

  • รางวัล Best Leadership Development Program for Worker รางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพนักงานระดับต้น (First-Management Level)
  • รางวัล Organization with Innovation HR Practices ซึ่งเป็นรางวัลด้านการคิดค้นระบบนวัตกรรมการเก็บข้อมูลพนักงานในรูปแบบของการสร้าง Online Dashboard

และล่าสุด รางวัลจาก Asia Pacific HRM Congress & Awards 2019 ที่จัดขึ้นโดย World HRD Congress ณ ประเทศอินเดีย ได้แก่

  • รางวัล Excellence in Training Award – Overall Award on Results Based Training ซึ่งเป็นรางวัลด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรซึ่งมีผลลัพธ์ที่วัดได้ชัดเจนกับพนักงานระดับหัวหน้างานในสายการผลิต จากโครงการ Supervisory Leadership Development for Operations

นับได้ว่า เป็นก้าวแห่งความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้ปูนอินทรีเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในตลาด และเติบโตอย่างยั่งยืน