ซิกน่า แต่งตั้ง ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ขึ้นเป็น CEO คนไทยคนแรกของซิกน่า ประเทศไทย

ซิกน่า บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนไทยคนแรกของ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแบรนด์ขึ้นเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพและส่งเสริมให้ลูกค้าชาวไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2562 เป็นต้นไป

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซิกน่า ประกันภัย กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแม่ให้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างธุรกิจของซิกน่าให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าชาวไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ภายใต้การบริหารของนายธีรวุฒินั้นจะต่อยอดจากความสำเร็จเดิม โดยนำข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาลูกค้าชาวไทยของซิกน่าเป็นหลักในการวางกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า ได้แก่:

–       การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยและคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย

–       การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทรนด์ในยุคดิจิทัล เพื่อให้คนไทยเข้าถึงแผนประกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารและการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์

–       นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

–       นำความเชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลกและเครือข่ายประกันสุขภาพที่เข้มแข็งของซิกน่าทั่วโลก มาดูแลลูกค้าชาวไทยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยความสำเร็จจากการบริหารธุรกิจในแวดวงประกันภัยและการเงินมามากกว่า 10 ปี การขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวของนายธีรวุฒิจะช่วยส่งผลดีต่อลูกค้าชาวไทยทุกคน เนื่องจากคนไทยย่อมมีความรู้และความเข้าใจคนไทยด้วยกันอย่างถ่องแท้ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง ส่งผลให้การพัฒนาแผนการตลาดและแผนประกันชนิดต่าง ๆ ที่มาจากความเข้าใจคนไทยในเชิงลึกนั้นสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ก่อนเข้าเริ่มงานกับบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายธีรวุฒิ มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประสบความสำเร็จในแวดวงประกันภัยและการเงินมากกว่า 10 ปี และได้เข้าเริ่มงานกับบริษัทฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานในหลายส่วน อาทิ ฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย และฝ่ายการตลาด โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนขึ้นแท่นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ ตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและบริหารช่องการจัดจำหน่าย โดยนับเป็นเวลาทั้งหมด 7 ปีที่นายธีรวุฒิได้เข้ามาร่วมบริหารงานใน บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย 

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก  ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th