กางโรดแมป CPN 3 ปี เทงบ 22,000 ล้านบาท สร้างจุดเช็กอินใน “เมืองรอง”