เป๊ปซี่-โคล่า ในฐานะหนึ่งในภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงบางกระเจ้า ครั้งที่ 2

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกในเครือเป๊ปซี่โค นำโดยนางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ นำพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงบางกระเจ้า ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ รวมถึง บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปได้หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ซึ่ง 80% ไหลลงทะเล ทำให้ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นอันดับ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก

นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาในครั้งนี้ พนักงานจิตอาสาได้เข้าร่วมพายเรือเก็บขยะ รวมถึงร่วมเก็บและคัดแยกขยะ และตลอดระยะเวลาทั้ง 10 วัน กว่า 349 กิโลเมตรของโครงการ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร จนถึงจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมด 3,215 กิโลกรัม โดยขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ได้รวบรวมและนำไปทอดผ้าป่าขยะหัวเรือที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ วัดต้นแบบของชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ และขวดแก้ว โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเป๊ปซี่โคที่เรียกว่า ‘ผลงานดี สำนึกดี’ (Winning with Purpose) ในด้านการปกป้องโลกและดูแลสิ่งแวดล้อม (Planet) โดยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล โดยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติกพีอีที กระป๋อง ตลอดจนขยะอื่น ๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เข้าสู่วงจรการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จะสามารถลดปริมาณขยะที่ได้นำไปฝังกลบ และเล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อมไปได้มาก