กสิกรไทยให้บริการ e-Tax Invoice กับบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (BUILK) ผู้พัฒนาเว็บไซต์และซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจก่อสร้างรายแรกของเอเชีย ร่วมกันพัฒนาบริการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้างที่ใช้บริการกับ บิลค์ วัน สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารส่งคู่ค้า โดยกสิกรไทยเป็นธนาคารแรกที่เริ่มให้บริการจัดการเกี่ยวกับ e-Tax Invoice / e-Receipt ตามนโยบายของกรมสรรพากรและช่วยจัดการด้านการเงินแบบครบวงจรให้กับภาคธุรกิจ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้