แม้จะมีกระแสการทำงานที่บ้าน ทำงานนอกสถานที่่ แต่โลกอนาคตก็จะยังคงต้องมีสำนักงานอยู่ต่อไป