MQDC ร่วมเป็น “หุ้นส่วนความยั่งยืน” ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ASEAN Summit 2019 พร้อมนำแนวคิด Sustainnovation สู่สายตาอาเซียน

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำการดำเนินงานที่คำนึงถึงสรรพสิ่งบนโลกและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคม ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “หุ้นส่วนความยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน2019 (ASEAN Summit 2019) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า “MQDC ในฐานะหนึ่งใน ‘หุ้นส่วนความยั่งยืน’ ได้ร่วมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้จัดการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Sustainability Meeting เพื่อวางแผนให้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ซึ่งได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานต่าง ๆ ควบคู่กันไปตลอดทั้งปี ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด อาทิ ลดการสร้างมลภาวะ ลดการเกิดขยะ ลดการใช้เอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษ ตลอดจนการคัดเลือกของที่ระลึกที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycle) การจัดเลี้ยงอาหารอย่างพอดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงรูปแบบการรณรงค์ที่ตระหนักถึงประโยชน์การใช้สอยสิ่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและลดการใช้วัสดุที่ใช้แล้วทิ้งให้มากที่สุดอีกด้วย”

“MQDC ให้ความสำคัญกับการค้นคว้า และพัฒนาแนวคิดผ่านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือSustainnovation เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิต ดังนั้นการได้เป็นส่วนหนึ่งใน ‘หุ้นส่วนความยั่งยืน’ ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 (ASEAN Summit 2019) ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะงานประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนที่สะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงกับหลักการทำงานของ MQDC มาโดยตลอด” คุณวิสิษฐ์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กล่าวว่า “RISC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านความยั่งยืนของ MQDC ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศนำป้ายไวนิลที่ใช้ประชาสัมพันธ์การประชุมมาทำเป็นกระเป๋าใส่เอกสาร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นอีกหนึ่งทางในการสะท้อนแนวคิด Sustainability อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักพันธกิจ For All Well-being ของ MQDC”

ทั้งนี้ RISC ภายใต้ MQDC ได้นำป้ายไวนิลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และการประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดปีก่อนหน้านี้ เพื่อนำมาออกแบบและจัดทำเป็น “กระเป๋าอัพไซเคิล (Upcycled Vinyl Bag) ที่สะท้อนแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน”โดยมี 2 รูปแบบได้แก่กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ค และกระเป๋าถือพร้อมสะพายไหล่ ซึ่งกระเป๋าไวนิลเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้นำและภริยาประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ASEAN Summit 2019 ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

“เนื่องจากการจัดประชุมอาเซียนตลอดทั้งปีมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวนมาก แม้ว่าป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้เป็นป้ายดิจิทัลแทน แต่พื้นที่บางจุดยังจำเป็นต้องใช้ป้ายพลาสติกแบบเดิมอยู่ แต่ทางคณะผู้จัดงานมีความมุ่งมั่นให้การประขุมครั้งนี้เป็นการประชุมอาเซียนต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดการทำกระเป๋า Upcycling จึงเกิดขึ้นมา โดยทาง RISC รับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบและผลิตให้เป็นกระเป๋าแนวสตรีทแฟชั่น สามารถถือได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะสมต่อการใช้งานได้จริง และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับด้วย ภาพธงและตราสัญลักษณ์อาเซียน (รวงข้าวและพวงมาลัย) และภาพธงชาติของประเทศสมาชิก การผลิตกระเป๋า Upcycling นี้ถือเป็นการตอบโจทย์อีกหนึ่งความตั้งใจของ RISC ที่อยากเห็นภาพของการรีไซเคิลสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าในตัวเอง ตลอดจนสะท้อนแนวคิด Sustainability อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกโครงการที่ทีมนักวิจัย RISC ของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง” รศ.ดร.สิงห์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ทาง MQDC ยังได้จัดแสดง “นิทรรศการ Future Materials For Better Living” ณ บริเวณพื้นที่จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยนำเสนอวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์ในทุกด้านของคุณภาพชีวิต (well-being) ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการเกิดขยะทั้งในกระบวนการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการ และการบริหารจัดการระหว่างใช้งานอาคารจริง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศูนย์ RISC และจะมีการนำไปใช้จริงในโครงการของ MQDCโดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ต่อสาธารณชนในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับทุกชีวิตบนโลก

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม และโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘for all well-being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูสภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลก

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติมwww.mqdc.com,

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)   คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร
แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ RISC เป็นสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่กำลังได้รับการรับรองมาตรฐานโดย the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI) ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th