เวิร์กมั้ย? รัฐบาลปิ๊งไอเดีย ขายสินค้า OTOP บนเครื่องการบินไทย

ดันส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายบนเครื่องบินสำนักงานการบินไทยทั่วโลก และสนามบิน ทย.28 แห่ง ขยายตลาด เผยตั้งแต่ปี 59 สร้างรายได้ชุมชนแล้วกว่า 273 ล้าน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ กลุ่มหัตถกรรมสเตนเลสบ้านห้วยหวาย จังหวัดกาญจนบุรี

นายถาวรกล่าวว่า การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เล็งเห็นว่า บริษัท การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ มีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย รวมทั้งเป็นช่องทางให้ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากการบินไทยทำการบินปีละประมาณ 70,000 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารทั่วโลกปีละกว่า 18 ล้านคน มีการจัดทำแค็ตตาล็อกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP วางไว้ในทุกเที่ยวบิน รวมทั้งสำนักงาน การบินไทยทั่วโลก เป็นราย 4 เดือน คาดว่าจะช่วยขยายตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้เป็นอย่างดี

จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินได้จำนวน 1,107 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 273 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการเร่งรัดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ภายใต้แนวคิดเล็ก ดี มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบินได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งมีท่าอากาศยานในกำกับ 28 แห่ง ผู้โดยสารประมาณ 30 ล้านคนต่อปี ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ในอนาคต

การบินไทยได้ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนนำสื่อในรูปแบบแค็ตตาล็อกเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP วางในทุกเที่ยวบินของการบินไทย รวมทั้งสำนักงานการบินไทยทั่วโลก ซึ่งแค็ตตาล็อกดังกล่าวเป็นราย 4 เดือน และสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี สามารถช่วยขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้เป็นอย่างดี

จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินได้จำนวน 1,107 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 203 ราย สร้างรายได้มากกว่า 273 ล้านบาท

โครงการดังกล่าวมีหน่วยงานภาคีร่วมการดำเนินงานจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และ บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Source