“อาลีบาบา” นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้ชื่อ “9988”

อาลีบาบากรุ๊ปประกาศนำหุ้นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อจัดจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น ภายใต้ชื่อ “9988” เปิดให้นักลงทุนจากประเทศต่างๆ เข้าถึงตลอดเวลา

การที่อาลีบาบาเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะทำให้ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเอเชียได้ร่วมลงทุน นอกจากเป็นการขยายฐานการลงทุน การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในเอเชียและนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถซื้อขายได้เกือบตลอดเวลา

ซึ่งทาง “แดเนียล จาง” ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ส่งจดหมายถึงนักลงทุนของอาลีบาบา มีใจความดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณสำหรับความสนใจและการสนับสนุนในการลงทุนกับอาลีบาบา กรุ๊ป วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในฐานะบริษัทที่มีอายุเพียง 20 ปี นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สดใสของบริษัท

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจัทัล เราอยู่ในยุคที่มีความพิเศษเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและโอกาสต่างๆ มากมาย ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ อาลีบาบาจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้บริษัทยึดมั่นต่อพันธกิจและพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าเพื่อสังคม ผู้ค้า ผู้บริโภคและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ผมอยากแชร์ปรัชญา แผนการและสิ่งที่เราจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

เป็นบริษัทที่ดีที่ดำเนินกิจการเป็นเวลา 102 ปี

อาลีบาบาเป็นบริษัทที่ถูกขับเคลื่อนโดยพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรของเรามาจากความเชื่อในการเป็นคนดีและสังคมที่ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจดิจิทัล เราคำนึงถึงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท เราได้มีการปรับพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมของเรา

พันธกิจดั้งเดิมของเรา “การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “102 ปี” ของเราเพราะเราต้องการเป็น บริษัทที่ดี ที่ดำเนินการเป็นเวลา 102 ปี

เป้าหมายของอาลีบาบาไม่ใช่การเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือแข็งแกร่งที่สุด เราต้องการเป็นบริษัทที่มุ่งทำความดี สร้างพลังงานบวกให้แก่สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและตอบสนองความของพนักงานและผู้ถือหุ้น

ในขณะเดียวกัน เราได้ปรับปรุงค่านิยมหลัก 6 ประการของอาลีบาบา โดยแทนที่ค่านิยมดั้งเดิมด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแค่แฝงไปด้วยความหมาย แต่ละข้อเป็นตัวแทนของเรื่องราวสำคัญของบริษัท สะท้อนค่านิยมด้านวัฒนธรรมองค์กรและการตัดสินใจต่อประเด็นที่ยากลำบาก ค่านิยม 6 ประการ ได้แก่

  • ลูกค้ามาก่อน พนักงานมาเป็นอันดับสอง และผู้ถือหุ้นอันดับสาม
  • ความเชื่อใจทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย
  • การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอน
  • ผลลัพธ์ที่ดีสุดของวันนี้ คือมาตรฐานของวันพรุ่งนี้
  • ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วตอนไหน ถ้าไม่ใช่เรา แล้วจะเป็นใคร
  • ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง ทำงานให้มีความสุข

วัฒนธรรมองค์กรของอาลีบาบาฝังรากลึกอยู่ในค่านิยมหลักของบริษัทและมีส่วนช่วยผลักดันให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากยึดมั่นในพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

กระบวนทัศน์ทางธุรกิจใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลประสบความสำเร็จคือการบูรณาการระหว่างอินเทอร์เน็ตและการผลิต การเกษตร การบริการและการทำงานร่วมกับภาครัฐในมิติต่างๆ ทำให้เกิดเป็นกระบวนทัศน์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่อาศัยหลักการของความโปร่งใส การแบ่งปัน ความร่วมมือและความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งต่างจากโมเดลแบบได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว (zero-sum) โดยการให้ความสำคัญของผลประโยชน์ของลูกค้าและการสร้างค่านิยมร่วมกัน เทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างโอกาสที่ดีแก่ทุกฝ่ายและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในสังคม อาลีบาบามีความใส่ใจที่จะอุทิศให้กับสังคมโดยการกำหนดกระบวนทัศน์ทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

หลัง 20 ปีแห่งการพัฒนา อาลีบาบาเปลี่ยนโฉมจากบริษัทอีคอมเมิร์ซมาเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีอีโคซิสเท็มที่ล้อมรอบไปด้วยการค้าทางดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน สมาร์ทโลจิสติกส์ คลาวด์ คอมพิวติ้งและ บิ๊กดาต้า เรามีพาร์ทเนอร์และผู้ให้บริการในธุรกิจดิจิทัลของเรา เพื่อรองรับผู้บริโภคและวิสาหกิจต่างๆ เราสร้างและกระตุ้นการบริโภครูปแบบใหม่ และช่วยวิสาหกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เราหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 10,000 ราย และพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทหน้าใหม่ให้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวันหน้า

เป้าหมายและกลยุทธ์ในอนาคต

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราได้เปิดเผยเป้าหมายทางกลยุทธ์ของเราใน 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ การรองรับผู้บริโภคระดับโลก ซึ่งกว่า 1 พันล้านรายจะเป็นผู้บริโภคชาวจีนและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคบนแพลตฟอร์มกว่า 10 ล้านล้านหยวน เป้าหมายระยะยาวของบริษัทภายในปี 2579 คือการรองรับผู้บริโภคกว่า 2 พันล้านรายทั่วโลก สร้างงานกว่า 100 ล้านอัตรา และจัดเตรียมโครงสร้างที่จำเป็นที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 10 ล้านธุรกิจให้ทำกำไรจากแพลตฟอร์มของเรา

เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับเป้าหมายเหล่านี้ เราจะต้องต่อยอด 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ระดับโลก การบริโภคภายในประเทศ และบิ๊กดาต้า โดยคลาวด์คอมพิวติ้ง

  1. กลยุทธ์ระดับโลกคืออนาคตของอาลีบาบา กรุ๊ป เราเชื่อว่าการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม อาทิ การค้า การเงิน และโลจิสติกส์จะทำให้การซื้อขายระหว่างแต่ละประเทศและตลาดต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

เราจะยึดมั่นกลยุทธ์ go-to-market ได้แก่ การซื้อระดับโลก การขายระดับโลก การชำระเงินระดับโลก การจัดส่งระดับโลกและความสนุกสนานระดับโลก เพื่อสร้างความเติบโตและรุ่งเรืองในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้

  1. การบริโภคภายในประเทศ คืออนาคตของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการลงทุนและการส่งออกไปยังเศรษฐกิจที่พึ่งพาการบริโภค ปัจจุบันตลาดค้าปลีกของอาลีบาบามีผู้ใช้บนสมาร์ทโฟนจำนวน 785 ล้านรายต่อเดือน ผู้ใช้เหล่านี้มีการใช้จ่ายเป็นประจำ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นตัวแทนของพลังการบริโภคของจีนในอนาคต

ศักยภาพในการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศเป็นผลมาจากการกลายเป็นเมือง การกำเนิดของชนชั้นกลางกว่าหลายร้อยล้านคนและการที่ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง เทรนด์เหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดโอกาสในการบริโภคมากขึ้น

การผลิตสินค้าและนำเสนอบริการที่หลากหลาย เราหวังว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดโมเดลโดยใช้บิ๊กดาตาและนวัตกรรมช่วยผู้ค้าให้เข้าถึงตลาดได้โดยตรง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในหมู่ผู้บริโภคด้วย

  1. บิ๊กดาต้าและคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลของอาลีบาบาไม่เพียงจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญแต่การนำข้อมูลมาใช้อย่างชาญฉลาดก่อให้เกิดธุรกิจที่มีอีโคซิสเท็มที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อว่าในยุคดิจิทัล ความสามารถในการผลิตขึ้นอยู่กับระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

ในอนาคตธุรกิจทุกประเภทจะกลายเป็นบริษัทเทคฯ ที่พึ่งพาอินเทอร์เน็ต เพราะบิ๊กดาต้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจและระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ โอกาสของอาลีบาบานอกจากการยกระดับอุตสาหกรรมบางประเภทคือการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุกประเภท ดังนั้นเราลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาระบบปฏิบัติการทางธุรกิจของบริษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงิน สมาร์ทโลจิสติกส์และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุด

การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอนาคตของเรา

วัฒนธรรมคือรากฐานของอาลีบาบา ในขณะที่นวัตกรรมต่างคือดีเอ็นเอของเรา ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาและลองใช้โมเดลบรรษัทภิบาลโดยอาศัยโครงสร้างของพาร์ตเนอร์ชิพที่มีอยู่ เรายืนหยัดในระบบพาร์ตเนอร์ชิพของเรา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมเป็นส่วนประกอบสำคัญคงอยู่ต่อไป

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา เราได้ยกระดับทีมผู้บริการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาในอนาคต ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอและท้าทายตัวเองอยู่ตลอด เราใช้วิธีการเดียวกันนี้กับการพัฒนาบุคลากรของเรา ดังนั้นเราต้องค้นหาผู้ที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงอนาคต ผลักดันให้คนรุ่นใหม่รู้จักสร้างสรรค์และลองอะไรใหม่ๆ ให้โอกาสผู้หญิงในการดำรงตำแหน่งระดับสูงและสนับสนุนความหลากหลายเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนึกถึงอนาคต เราต้องการให้โลกนี้มีความเห็นอกเห็นใจและมีแต่พลังบวกเพราะอาลีบาบา

สถานการณ์ที่ฮ่องกง

ตอนที่อาลีบาบานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 เราพลาดโอกาสในฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย ฮ่องกงจัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ หลายปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนตลาดการลงทุนในฮ่องกง ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง เรายังคงเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในฮ่องกงเป็นไปในทิศทางที่ดี เราหวังว่าเราจะสามารถสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นไม่มากก็น้อยแก่ตลาดฮ่องกง

สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของอาลีบาบา มีคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆ “จะเชื่อต่อเมื่อได้เห็น” และอนาคตเป็นของคนที่มี ”ความเชื่อ” อาลีบาจะไม่หยุดพยายามและมีความมุ่งมั่นต่อไป!