เทียบฟอร์ม “เขียง” vs “อร่อยดี”
 2 เชนร้านอาหารสตรีทฟู้ดจากเครือบริษัทใหญ่