ทีเอ็มบี ผนึกกำลังกับเอฟดับบลิวดี เปิดตัว “TMB ABSOLUTE CARE” เจาะกระแส Aging Society ประกันที่แตกต่างด้วยการดูแลตั้งแต่ยังแข็งแรง

TMB Absolute care

ทีเอ็มบี จับมือเอฟดับบลิวดี เปิดตัว “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์” (TMB Absolute Care) ประกันสุขภาพแผนใหม่ที่ขยายขอบเขตความคุ้มครองให้ดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงบุคคลรอบข้างมอบความคุ้มครองทั่วโลก ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ไม่พลาดการดูแลสุขภาพทุกระยะดูแลตั้งแต่ยังแข็งแรง เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปที่ ทีเอ็มบีทุกสาขา

นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ทีเอ็มบี เปิดเผยถึง ภาพรวมทางสังคมที่ส่งผลถึงพฤติกรรมและความต้องการใช้ผลิตประกันสุขภาพในปัจจุบันว่า “เนื่องจากปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ยิ่งทำให้ผู้คนได้รับโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในปี 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งพบว่าคนไทยจะมีผู้สูงอายุจำนวนมากถึง 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งการมีอายุยืนยาวเป็นเรื่องที่ดีแต่ระหว่างทางก็จะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการกินอยู่ การใช้ชีวิต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เมื่ออายุมากขึ้นเราก็ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง หรือที่ต้องได้รับการดูแลรักษาพิเศษ เช่น โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคตับ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้เมื่อเป็นแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของตัวเองและครอบครัว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องวางแผนเผื่อไว้สำหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งหากมีหลักประกันสุขภาพที่ดีและตอบโจทย์ก็จะช่วยให้เรารับมือกับภาวะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี”

ทีเอ็มบี ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรับมือภาวะความเจ็บป่วยดังกล่าวจึงได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแผนใหม่ขึ้น ไม่เพียงแต่เพื่อให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมมากกว่าตัวลูกค้าหรือผู้เป็นเจ้าของกรมธรรม์เท่านั้นเท่านั้น แต่จะต้องเป็นแผนประกันที่สามารถดูแลได้ครอบคลุมถึงบุคคลรอบข้าง ดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจไปพร้อมกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตอีกด้วย ดังนั้น ทีเอ็มบีจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเอฟดับบลิวดี (FWD) ออกแบบประกันสุขภาพที่เรียกว่า “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ (TMB Absolute Care)” ขึ้น

นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร ทีเอ็มบี ได้เปิดเผยถึง แบบประกัน “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์” (TMB Absolute Care) ว่า “จากการศึกษาของสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI คาดการณ์ว่าตลอด 60 ปีที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันคนไทยอายุเฉลี่ย 75.3 ปี และมีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปี พ.ศ. 2559 จะมีอายุยืนเฉลี่ยเกือบ 100 ปี ทั้งนี้เพราะความใส่ใจเรื่องสุขภาพทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติทางร่างกายได้ง่ายขึ้น เมื่อตรวจพบเร็วก็ส่งผลให้การรักษาให้หายขาดได้เร็ว และแม้ว่าจะพบโรคภัยไข้เจ็บที่หลากหลายและมีความอันตรายมากขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้โรคที่รักษาไม่ได้ในอดีตสามารถเยียวยารักษาได้ทันท่วงทีเช่นกัน และเพื่อตอบโจทย์และให้ลูกค้าได้คลายความกังวลในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ดังนั้น ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ (TMB Absolute Care) จึงเป็นประกันสุขภาพที่จะมาตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มองหาประกันชีวิตรายปีที่เน้นความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม หรือที่เรียกว่าแบบ Life Protection 99/9 คือ ทำได้ตั้งแต่อายุ 6 – 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี มอบความอุ่นใจได้มากกว่าด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่ดูแลได้ทั่วโลก วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทุกที่ทั่วโลกแบบเหมาจ่าย สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี และค่าห้องพักสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน ดูแลให้ความมั่นใจมากกว่า ด้วยบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ (Medical Second Opinion) และคลายกังวลยามป่วยด้วยการดูแลด้านจิตเวช รวมทั้งดูแลคนที่รักมากกว่า มีค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน เมื่อรับการรักษาด้วย 5 โรคร้ายแรงตามที่กำหนด และค่าปรึกษาด้านจิตเวชสำหรับครอบครัวเมื่อรับการรักษาด้วยโรคมะเร็ง”

ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ เป็นประกันสุขภาพซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การดูแลที่ครอบคลุมมากกว่าทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจและครอบครัวที่อยู่เคียงข้างๆ เพื่อให้ลูกค้ากลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมเร็วขึ้น ตอบโจทย์ผู้ที่มีภาระความรับผิดชอบสูง ซึ่งด้วยภาระหน้าที่อาจจะทำให้ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพและพักผ่อนมากเท่าที่ควร จึงต้องมีหลักประกันสุขภาพไว้เพื่อแบ่งเบาภาระความเสี่ยงไม่ให้กระทบธุรกิจและครอบครัว ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป แม้ยังมีพลังมาก แต่สุขภาพอาจไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิม อินไซต์ความต้องการจริงๆ คือ นอกจากความคุ้มครองแล้ว เป็นเรื่องของเวลา เมื่อป่วยก็ต้องการกลับมาแข็งแรงให้เร็วที่สุด หรือการป้องกันไว้ก่อนเจ็บป่วย เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลา และฟีเจอร์ที่แตกต่างคือ บริการเสริมดูแลจิตใจทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้าง เช่น เมื่อเป็นโรคร้ายแรง (มะเร็ง) สามารถรับการรักษาด้านจิตเวชได้ทั้งผู้ป่วยและคนเคียงข้างในครอบครัว มีเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่ติดตามมาดูแลเฝ้าไข้ ซึ่งเราพยายามคิดให้ครอบคลุมความเป็นจริงตอบโจทย์ในชีวิตลูกค้ามากที่สุด เพราะกำลังใจมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นได้เร็วขึ้น เพราะคนในปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้นด้วยหลายปัจจัย ทั้งดูแลตัวเองดีขึ้น วิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยขึ้น ช่วยแก้ไขหรือรักษาความเจ็บป่วยได้อย่างแม่นยำและมีสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งนี้ความก้าวหน้าดังกล่าวก็ต้องมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ามาช่วยดูแลและเป็นหลักประกันในความเสี่ยงนี้ด้วยการเสนอให้การดูแลรักษาให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า ทั้งดูแลตัวเองมากกว่า” นายชวมนต์ กล่าวเสริม

นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แบบประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ เป็นประกันที่ดูแลมากกว่าสุขภาพกาย แต่รวมถึงสุขภาพใจและคนข้างเคียง เพื่อให้เขากลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิม ซึ่งแบ่งการดูแลเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อมสุขภาพให้ดีในทุกวัน ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาสายตาและการทำเลสิค ดูแลและรักษาทางทันตกรรม และการฉีดวัคซีน รวมถึงการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ช่วงที่ 2 การดูแลรักษาเมื่อยามป่วย เมื่อเข้ารับการรักษาจากโรคร้าย ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม การเจ็บป่วยระหว่างอยู่ต่างประเทศ และการเข้ารักษาด้านจิตเวช รวมทั้งการเข้ารับการรักษาจากแพทย์ทางเลือก และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย 5 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ช่วงที่ 3 การดูแลต่อเนื่อง หลังรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ทั้งด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด การรักษาแบบการแพทย์บูรณาการสำหรับโรคมะเร็ง รวมทั้งการดูแลรักษาแบบประคับประคองระยะสุดท้าย และช่วงที่ 4 หมดกังวลในทุกสถานการณ์ แม้จะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศและภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร”

โดยแบบประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ มี 3 แผนความคุ้มครอง ให้ลูกค้าของทีเอ็มบีเลือกสรรตามความต้องการ ได้แก่ แผนไดมอนด์ (Diamond) วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท คุ้มครองทั่วโลก แผนแพลทินั่ม (Platinum) วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท คุ้มครองในประเทศไทย และแผนโกลด์ (Gold) วงเงินความคุ้มครอง 20 ล้านบาท คุ้มครองในประเทศไทย นอกจากนี้ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ ยังมีบริการประสานงานเพื่อเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ รวมทั้งมีบริการสายด่วนสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกให้กับลูกค้า

“ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ เป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาด้วยการแพทย์บูรณาการสำหรับโรคมะเร็ง และครอบคลุม Targeted Therapy หรือการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลส์มะเร็ง รวมถึงแพทย์ทางเลือก ทำให้ลูกค้าอุ่นใจได้มากกว่าเพราะสามารถเลือกวิธีการรักษาที่ต้องการในสถานพยาบาลระดับ World-Class ในทุกที่ทั่วโลกได้ตั้งแต่วันแรก และเบาใจได้มากกว่าจากการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย” นายปรีชากล่าวตอนท้าย

นางสาวสุวิมล ตั้งนิสัยตรง ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือในการออกผลิตภัณฑ์ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังระหว่างพันธมิตรทั้งสองอีกครั้งที่พร้อมจะให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทีเอ็มบี โดยเราได้มีการร่วมกันศึกษาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก หลังจากนั้นจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันหลายตัว เช่น แบบประกัน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (TMB Wealthy Link) ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ได้รับผลตอบรับจากลูกค้ากลุ่มมั่งคั่ง (Wealth) ล่าสุดได้ร่วมกันออกแบบประกัน TMB Wealthy 3 Gens เน้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการส่งมอบมรดกให้กับลูกหลาน ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากลูกค้าทีเอ็มบีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ของลูกค้าทีเอ็มบีทุกช่วงชีวิต”

ผู้สนใจ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ (TMB Absolute Care) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1558 กด #9 หรือที่สำนักงานสาขาของทีเอ็มบีทั่วประเทศ

#เพราะคุณต้องได้มากกว่า #GetMOREwithTMB # facebook.com/tmb