มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) จัดงานครบรอบ 10 ปีสุดยิ่งใหญ่ เชิดชู ต้นแบบสัมมาชีพ เดินหน้าเสริมสร้างสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน

ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 “ศ.นพ.ประเวศ วะสี” ผู้นำด้านประชาสังคม และ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายสมัยได้เล็งเห็นปัญหาความขัดแย้งสังคมไทยอยู่ในภาวะหลุมดำไร้ทางออกจึงได้ระดมความคิดจากบุคคลทุกฝ่ายทุกอาชีพร่วมกันหาทางออกให้กับสังคม ในที่สุดจึงเห็นร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิสัมมาชีพ” ขึ้นมา โดยยึดหลัก “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” หมายถึง “อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม รายจ่ายน้อยกว่ารายได้ “มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ศูนย์กลางในการดำเนินการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ดีงามและธรรมมะ ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ มุ่งเน้นการทำมาหากินอย่างสุจริต พร้อมประกอบอาชีพภายใต้กรอบอริยมรรคที่มีสัมมาทิฐิเป็นตัวนำ

โดยเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีจัดงาน “ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562” สุดยิ่งใหญ่อลังการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปี 2562 ตามแผนการดำเนินงานมูลนิธิสัมมาชีพ นำโดย “คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์” ประธานคณะกรรมการจัดงานและรองประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพเป็นประธานกล่าวในการเปิดงานฯ

เพื่อเดินหน้าขยายผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้แนวคิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐโดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ช่วง คือภาคบ่าย และภาคค่ำ

เริ่มต้นที่กิจกกรมภาคบ่ายไฮไลท์ของงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ “พลังงานเพื่อชุมชนกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก” โดยได้รับเกียรติจาก “คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ในหัวข้อ พลังงานเพื่อชุมชนกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ปิดท้ายภาคบ่ายมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนงานสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งเป็นงานที่ทำร่วมกันระหว่างมูลนิธิกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ กว่า 30 องค์กร ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป

หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่กิจกรรมในภาคค่ำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มากล่าวแสดงความยินดี และร่วมเปิดงาน เพื่อเชิดชูผลงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งวิสาหกิจชุมชน SMEs และการประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางของสัมมาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป

ต่อด้วยการมอบรางวัล ต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562 ทั้ง 11 รางวัล โดย “คุณสมพล เกียรติไพบูลย์”ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพเป็นผู้มอบรางวัลให้กับวิสาหกิจชุมชนทั้ง 5 แห่งที่ให้ได้รับ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 5 รางวัล คือ

1. ประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ จ.ระยอง

2. ประเภทการเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี จ.สุรินทร์

3. ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี

4. ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน

5. ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพาราจ.บุรีรัมย์

ถัดมาคือรางวัลประเภท เอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ มอบรางวัลโดยคุณ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพรางวัล 5 รางวัล ได้แก่

1.​บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์โซลูชั่น จำกัด​

2.​บริษัท ซี เอส ชู (2008) จำกัด

3.​บริษัท มิตรใหม่ฟาร์ม จำกัด

4.​บริษัท ศรีแก้ว รับเบอร์เทค จำกัด

5.​บริษัท รวยบุญกรุ๊ป จำกัด

และปิดท้ายด้วยรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ คือ “คุณจรีพร   เทพผดุงพร” ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  เป็นผู้รับรางวัลในปีนี้ พร้อมทั้งยังมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ จาก “คุณจรีพร เทพผดุงพร” ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562 มอบรางวัลโดย “คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

​ในงานยังได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร และทุกภาคส่วน มาร่วมกันทำงานและจัดการงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูผลงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งวิสาหกิจชุมชน SMEs และการประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางของสัมมาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของมูลนิธิได้ที่ https://www.right-livelihoods.org/และhttps://www.facebook.com/sammachiv/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายสื่อสารและระดมทุน                             มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02 530 9204-5