วิกฤต! สนามบินฮ่องกงมีผู้โดยสารลดฮวบต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี

ผู้ประท้วงเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่โถงผู้โดยสารขาออกของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการเข้าออก ลดฮวบหนักที่สุดในรอบระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ท่าอากาศยานแห่งนี้ให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเพียงแค่เกิน 5 ล้านคนเล็กน้อยเท่านั้น ต่ำลงมา 16.2% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว การท่าอากาศยานฮ่องกงบอกไว้ในคำแถลง

ตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นการลดต่ำแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2009 เมื่อมีผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยลง 18.7% ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือน รวมตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา (กย.-พย. 2019) จำนวนผู้โดยสารลดน้อยลงไปมากกว่า 12% ตามการคำนวณโดยดูข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือน

ฮ่องกงเกิดการประท้วงที่บางครั้งมีการใช้ความรุนแรงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยที่ผู้เดินขบวนประท้วงยังได้ขัดขวางการปฏิบัติงานในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงอยู่หลายวันในช่วงเดือนสิงหาคม

Source