กรุงศรี เปิดตัว ประกันเดินทาง Simple Sure ซื้อง่ายๆ ผ่าน KMA คุ้มครองครอบคลุมตลอดทริป สบายใจชัวร์ ไม่กลัวปัญหา

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับ ซมโปะ (บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑ์ “กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure” ให้ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ด้วยกรมธรรม์ที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง คุ้มครองค่าทัวร์หากถูกบริษัททัวร์โกง ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุซึ่งต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น พร้อมมีผู้ช่วยประสานงานด้านภาษากับคุณหมอชาวญี่ปุ่น หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยเดินทางกลับล่าช้ากรมธรรม์จะขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินภายในบ้านโดนโจรกรรมในช่วงระหว่างการเดินทางเสมือนฝากบ้านไว้กับประกัน เที่ยวสบายใจ ซื้อง่าย ผ่านกรุงศรี โมบาย แอป (KMA)

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีใส่ใจในทุกช่วงเวลาการใช้ชีวิตของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด แม้ยามเดินทางท่องเที่ยว เราก็ต้องการให้ลูกค้าได้ใช้วันหยุดพักผ่อนในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจมากที่สุด ธนาคารจึงได้ออกแบบกรมธรรม์กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ให้คุ้มครองครอบคลุมทั้งช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่ในกรณีที่ลูกค้าถูกบริษัทนำเที่ยวโกงหรือฉ้อฉล โดยที่กรมธรรม์จะคุ้มครองค่าทัวร์ที่จ่ายไปล่วงหน้า หรือหากในระหว่างทริปลูกค้าเจ็บป่วยหรือมีเหตุต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในญี่ปุ่นก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือมากกว่า 200 แห่งในญี่ปุ่นได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาและการสื่อสาร เพราะมีผู้ช่วยประสานงานด้านภาษาในการสื่อสารกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นผ่านทางโทรศัพท์ หรือในกรณีมีเหตุให้การเดินทางกลับล่าช้าอาจเพราะสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ กรมธรรม์จะขยายระยะเวลาคุ้มครองอัตโนมัติ และสุดท้ายเมื่อกลับถึงบ้านและพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านโดนโจรกรรมในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว กรมธรรม์จะคุ้มครองค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมดังกล่าวด้วย ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทำให้ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวล ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ได้ง่ายๆ ผ่านกรุงศรี โมบาย แอป (KMA)”

ทั้งนี้ กรุงศรีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ร่วมกับ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยในปี 2562 ซมโปะเน้นกลยุทธ์เจาะตลาดรายย่อยกลุ่มลูกค้า Retail Business และตั้งเป้าหมายใน 4 ปีข้างหน้า เน้นสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้บริโภคคนไทยให้พิจารณาและเป็นที่ยอมรับในตลาดประเทศไทย

“กรุงศรีพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันเดินทาง คุ้มครองในต่างประเทศทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็เน้นบริการพิเศษสำหรับ นักท่องเที่ยวผู้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด โดยหากย้อนดูข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) พบว่านักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถิติในปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ประมาณ 1.13 ล้านคน ดังนั้นธนาคารจึงมุ่งตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ #เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี อีกด้วย” นายพงษ์อนันต์ กล่าว

ลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันเดินทางรายเที่ยว (Single Trip) ซึ่งเป็นแผนประกันเดินทางสำหรับคุ้มครองการเดินทางแต่ละครั้ง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 250 บาท โดยเลือกความคุ้มครอง และแผนประกันเดินทางรายปี (Annual Trip) สำหรับคุ้มครองการเดินทางกี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 6,754 บาท นอกจากนี้ กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ยังสามารถนำไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ได้ทุกแผนอีกด้วย

ลูกค้าที่สนใจกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure สามารถซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่าน KMA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call 1572 เฟซบุ๊ก Krungsri Simple หรือ www.krungsri.com

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 74 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 698 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 658 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,969 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 8.9 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 3,000 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english