สำรวจพฤติกรรมการซื้อ ‘อสังหาฯ’ คนแต่ละเจน ปัจจัยอะไรช่วยให้ตัดสินใจซื้อ

การมี ‘บ้าน’ เป็นของตัวเอง คงเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันถึง แต่เดเวลอปเปอร์ในไทยก็มีมากมายเหลือเกิน มีคอนโดให้เลือกจับจองเเทบทุกจุดที่มี BTS แล้วอะไรเป็นปัยจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (เว็บไซต์ Ter-raBKK.com) ได้ทำการวิจัยในหัวข้อ ‘Gen X&Y Customer insight for real estate’ เพื่อเจาะลึกพฤติกรรมการเลือกซื้อ ‘อสังหาฯ’ ของคนแต่ละเจน จากผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จำนวน 1,396 คน

จากการสำรวจพบว่า กลุ่ม Gen Y เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย กำลังค้นหาตัวเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาฯ โดยส่วนใหญ่จะต้องการพื้นที่ส่วนตัว ตัดสินใจด้วยอารมณ์ เน้นแบรนด์ที่ยกระดับฐานะทางสังคมของตัวเอง ขณะที่ Gen X เป็นกลุ่มคนที่รู้เป้าหมายการใช้ชีวิต ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมการซื้อสังหาฯจะเลือกซื้อบ้านที่มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกับครอบครัว คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ละเอียดถี่ถ้วน โดยจะเลือกแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และคุณภาพการก่อสร้างสูง

“คนกลุ่ม Gen X จะให้ความสำคัญกับการเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านวัสดุ และคุณภาพการก่อสร้าง ขณะที่คนกลุ่ม Gen Y จะเลือกซื้อจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง และคนกลุ่ม Gen Z ให้ความสำคัญกับงานดีไซน์” สุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท กล่าว

สำหรับปัจจัยพื้นฐาน (Core) ในการเลือกซื้ออสังหาฯ พบว่า ‘ราคา’ ยังคงเป็นปัจจัยหลักของคนทุกเจน แต่พร้อมจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 20-25% เพื่อซื้อแบรนด์อสังหาฯ ที่ใฝ่ฝันและชื่นชอบ รองลงมาเป็นเรื่อง Location, คุณภาพวัสดุและการก่อสร้าง, พื้นที่และประโยชน์ใช้สอย สุดท้ายคือ ความปลอดภัย สำหรับปัจจัยส่งเสริม (Extra) ที่เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ คือ ชื่อเสียง บริษัทตามมาด้วยบริการหลังการขาย

“ถ้าปัจจัยพื้นฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน การตัดสินใจจะอยู่ที่ชื่อเสียงแบรนด์ ดังนั้น คือเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง จำเป็นต้องสร้าง Story ความโดดเด่นของแบรนด์ให้ตรงกับช่องว่างทางการตลาดในแต่ละเซ็กเมนต์ และทำดีไซน์ให้เหนือระดับ พร้อมบริการหลังการขายที่ดี”

ป้ายบิลบอร์ด ยังเป็นสื่อที่เข้าถึงคนทุกเจนได้มากที่สุด รองลงมาเป็นป้ายหรือโฆษณากลางแจ้ง ตามด้วยเพจ Facebook, Facebook Feed, เว็บไซต์ และโฆษณาทีวี เมื่อวิเคราะห์ลงในแต่ละเจน เริ่มจาก Baby Boomer ยังคงรับรู้ถึงแบรนด์ผ่านสื่อเดิมๆ อย่างโฆษณาทีวีและหนังสือพิมพ์, นิตยสาร ส่วนเจน X เปิดรับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่วนเจน Y และ Z รับรู้ผ่านทางออนไลน์เป็นหลักเกือบ 70% แต่การจะทำการตลาดกับเจน Y ต้องทำแบบ Omni Channel ต้องมี Event ที่ Related หรือ เกี่ยวข้องกับออนไลน์ ส่วนเจน Z จะชอบดู Review ใน Youtube โดยเฉพาะ Live Review

พิจารณาความต้องการ ตามประเภทของอสังหาฯ พบว่า ‘แนวราบ’ อาทิ บ้าน ทาวน์เฮาส์ ลูกค้าต้องการพื้นที่จอดรถ และ พื้นที่ทำกิจกรรมในครอบครัว ในขณะที่ความต้องการซื้อ ‘คอนโด’ เป็นเพราะ ‘ขี้เกียจ’ ทั้งทำความสะอาด, การดูแลความปลอดภัย, ไม่อยากจัดการอะไรมาก รวมทั้งต้องการอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก

และเมื่อพิจารณาความต้องการตามรายได้พบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท จนถึงผู้ที่มีรายได้ 85,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อบ้านเดี่ยวเป็นหลัก ขณะที่ผู้ที่มีรายได้ 85,000 บาทขึ้นไปส่วนใหญ่ซื้อคอนโดเป็นหลัก โดย 62% ของผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท และ 57% ของผู้ที่มีรายได้ 35,000-50,000 บาท ซื้อเพราะต้องการมีที่อยู่ของตัวเอง ส่วนผู้ที่มีรายได้ 50,000-250,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อเพราะต้องการที่อยู่ที่ใกล้รถไฟฟ้าหรือยกระดับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงเกิน 250,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อลงทุนและไม่ใช่บ้านหรือคอนโดหลังเเรก

สุดท้าย เมื่อแยกตามสถานะพบว่า ‘คนโสด’ 60% เลือกซื้อคอนโดมากกว่าบ้าน โดย 55% ซื้อเพราะต้องการมีที่อยู่เป็นของตัวเอง ส่วน ‘คนโสดที่ไม่ได้อยู่คนเดียว’ 58% เลือกซื้อบ้านเดี่ยว โดย 34% ต้องการมีที่อยู่ที่ใกล้รถไฟฟ้า ด้านคนที่ ‘แต่งงานแต่ไม่มีลูก’ 55% เลือกซื้อบ้านเดี่ยว โดย 34% ต้องการมีที่อยู่ที่ใกล้รถไฟฟ้า ส่วนผู้ที่ ‘หย่าร้างมีลูกติด’ 58% เลือกซื้อบ้านเดี่ยว โดย 56% ซื้อเพราะต้องการมีที่อยู่ของตัวเอง ‘หย่าร้างไม่มีลูกติด’ 54% เลือกซื้อคอนโด 46% ซื้อเพราะต้องการมีที่อยู่ของตัวเองเช่นกัน

#อสังหา #คอนโด #บ้าน #Positioning