Google เตรียมหยุดใช้ช่องโหว่ด้านภาษีของไอริชและดัตช์ หลังใช้เพื่อลดต้นทุนด้านภาษีจากค่าโฆษณาทั่วโลก

ที่ผ่านมา กูเกิล (Google) ได้ใช้ช่องโหว่ด้านภาษีที่เรียกว่า “Double Irish” และ “Dutch Sandwich” ซึ่งอนุญาตให้บริษัทและองค์กรอีกหลายราย เปลี่ยนเงินจากไอร์แลนด์ไปยังเนเธอร์แลนด์และเบอร์มิวดา เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหลายพันล้านดอลลาร์ ที่มาจากรายได้โฆษณาในต่างประเทศ แต่จากรายงานของ Reuters ระบุว่าในปี 2020 กูเกิลจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากช่องว่างอีกต่อไป

ที่ Google เพิ่งเปลี่ยนโครงสร้างภาษีในตอนนี้ เนื่องจากปี 2014 ไอร์แลนด์ได้เผชิญแรงกดดันจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้ปิดช่องโหว่เหล่านี้ภายในปี 2020 อย่างไรก็ตาม Google ยังคงใช้รูปแบบภาษีเดิมจนกระทั่งถึงกำหนด ขณะที่ปี 2017 รอยเตอร์ได้ระบุว่ากูเกิลได้ย้ายเงินจำนวน 23,000,000,000 ดอลลาร์ (ราว 690,000,000,000 บาท) ไปเบอร์มิวดา โดยใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงภาษีนี้

ทั้งนี้ ในสหรัฐอเมริกา ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้พยายามจูงใจบริษัทต่าง ๆ ให้คืนกำไรให้กับสหรัฐอเมริกา โดยการลดอัตราภาษีนิติบุคคลจาก 35% เหลือ 21% และพระราชบัญญัติการลดหย่อนภาษีและงานปี 2018 อนุญาตให้บริษัทต่างๆ คืนเงินที่ได้จากต่างประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องเสียภาษีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับกูเกิล ซึ่งกำลังทำรายได้จากต่างประเทศนับหมื่นล้านล้านเหรียญ

“ตอนนี้เรากำลังทำให้โครงสร้างองค์กรของเราง่ายขึ้นและจะอนุญาตให้ใช้ IP ของเราจากสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่เบอร์มิวดา รวมถึงภาษีเงินได้ประจำปีและเงินได้ต่อครั้งทั้งหมด ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาอัตราภาษีที่แท้จริงทั่วโลกของเราสูงกว่า 23% และมากกว่า 80% ของภาษีเกิดในสหรัฐฯ” โฆษกของ Google กล่าว

Source

#Google #Tax #ภาษี #DoubleIrish #DutchSandwich #Positioning