ส่องดีลมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ หลังจีน-สหรัฐประกาศยุติสงครามการค้าที่ยาวนานกว่า 2 ปี

หลังจากทำสงครามการค้ามากว่า 2 ปี ที่ต่างฝ่ายต่างตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าของอีกฝ่าย ส่งผลให้มูลค่าภาษีนำเข้าพุ่งสูงกว่า 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในที่สุดจีน-สหรัฐก็ประกาศคืนดี ยุติการทำสงครามการค้า โดยทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรก ซึ่งดีลดังกล่าว จีน พร้อมจะนำเข้าสินค้าจากสหรัฐกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีก 2 ปี

โดยข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า ปักกิ่งจะซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมเป็นมูลค่า 77,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 และ 123,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 เพื่อให้มีมูลค่ารวม 200,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ปี 2560 จีนซื้อสินค้าและบริการในสหรัฐอเมริกาในเป็นมูลค่า 186,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากจะนำเข้าสินค้าแล้ว จีนยังระบุว่า จะเข้มงวดด้านทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น ขณะที่สหรัฐใช้ข้อแลกเปลี่ยนทางภาษี โดยสหรัฐจะลดอัตราภาษีที่บังคับใช้กับสินค้าจีนลงครึ่งหนึ่ง จาก 15% เหลือ 7.5% ต่อมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากจีน 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ดีลมูลค่า 200,000 ล้านเหรียญแบ่งเป็น สินค้าอุตสาหกรรม 32,900 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 และ 44,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 สินค้าเกษตร 12,500 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 และ 19,500 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 สินค้าพลังงาน 18,500 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 และ 33,900 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 สุดท้าย บริการ 12,800 ล้านในปี 2563 และ 25,100 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564

Source