ซัมมิท แคปปิตอล เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ชูแนวคิด “องค์กรแห่งความสุข”

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย นำโดย ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธาน พร้อมด้วย ธนาวุฒิ อำนาจเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานการเงินและบริหารงานกลาง และวิภาวรรณ วรรณวงศ์ไพศาล รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่  ชูจุดเด่นองค์กรภายใต้แนวคิด องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace” ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขสะดวกสบายในสถานที่ทำงาน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานและนำเสนอเวลาเข้างานที่ยืดหยุ่นหรือ “Flexi Hours” เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อครอบครัวและการเดินทางได้ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในปี 2563 ในเรื่องของการให้กู้ยืมด้วยความรับผิดชอบหรือ Responsible Lending เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 25 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I-TRUST” เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืนของสังคมไทยด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th