มากกว่าผลิตไฟฟ้า กฟผ. มุ่งส่งต่อความรู้สู่สังคม ยืนหนึ่งเรื่องความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า

ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ผลิต จัดหา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) กฟผ. ได้สั่งสมความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามากที่สุดหน่วยงานหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากภารกิจหลักในการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ กฟผ. ยังมุ่งมั่นเดินหน้าส่งต่อ และถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับคนไทย เพื่อร่วมสร้าง “สังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. : มากกว่าความรู้ คือความสนุกที่ทุกวัยเข้าถึงได้

เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ในห้องเรียน กฟผ. จึงได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ขึ้นเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า โดยปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ถึง 6 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

2. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

3. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลำปาง

4. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

5. ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

6. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ จ.สงขลา

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน โดยจะใช้สื่อสมัยใหม่ สื่อแบบผสมผสานในการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด และที่สำคัญศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งเปิดให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และพร้อมต้อนรับทุกคน ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือแม้กระทั่งการทัศนศึกษาของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. : https://www.egat.co.th/learningcenter/

EGAT Academy : คอร์สอบรมด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ครบเครื่องที่สุด

ความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฟผ. จึงตั้งใจส่งต่อความรู้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ภายใต้หน่วยงาน EGAT Academy โดยเปิดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก รวมไปถึงบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า และนำไปพัฒนาโรงไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของผู้เข้าอบรมให้สามารถผลิตไฟฟ้า และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EGAT Academy ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “From Experience To Knowledge” โดยจะมีการคัดเลือกคอร์สการอบรมที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และจัดคอร์สอบรมตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ในแต่ละด้าน เป็นผู้อบรมและบรรยาย ถ่ายทอดความรู้จากการทำงานจริงและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้มาอย่างยาวนาน รวมไปถึงเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้เรียนรู้ในพื้นที่จริงอย่างภายในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. อีกด้วย

ที่ผ่านมา EGAT Academy ได้รับการตอบรับ และความไว้วางใจจากหลากหลายสาขาอาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมไปแล้ว 5 หลักสูตร ซึ่งนอกจากจะได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรในประเทศไทย ยังได้รับความไว้วางใจให้จัดอบรมในต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม EGAT Academy : https://academy.egat.co.th/