3BB ส่งคลิปให้กำลังใจชาวอู่ฮั่นและพี่น้องชาวจีนทุกคน สู้ไวรัสโคโรนา

จากการแพร่ระบาดของ  ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019’ (2019-nCoV) เมื่อปลายปี  2562 เป็นต้นมา ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้น 3BB ในฐานะผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมของไทยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก  ได้จัดทำคลิปวิดีโอขึ้น เพื่อส่งสารและกำลังใจไปยังชาวอู่ฮั่นและชาวจีนให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีอย่างเร็วที่สุด คลิปดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจและเต็มใจของพนักงานทุกคน ที่จะส่งความห่วงใยจากใจผู้บริหารและพนักงาน 3BB ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่สามารถทำได้ในขณะนี้ แต่จะสามารถเชื่อมโยงความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน นับเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เกิดความสุขทั้งกับผู้ให้และผู้รับอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ

คลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้น มีความยาว 1.30 นาที พนักงาน 3BB ขอส่งกำลังใจให้ชาวอู่ฮั่นและพี่น้องชาวจีนจงปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโคโรนาไปได้โดยเร็ว

อู่ฮั่นสู้ๆ! ประเทศจีนสู้ๆ!#3BB#อู่ฮันสู้ๆ#ไวรัสโคโรนา#CoronaVirus