Japanese Design (5) : Mediacure

ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติกำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์การตลาดแห่งใหม่สำหรับการโฆษณา, โปรโมชั่น รวมถึงงาน Event เปิดตัวสินค้าที่สามารถเข้าประชิดตัวลูกค้าได้ในบรรยากาศที่เป็นกันเองบนชานชลาที่ 5, 6 ในสถานี Ikebukuro ของรถไฟ JR สาย Yamanote ซึ่งแล่นเป็นวงแหวนอยู่รอบใจกลางมหานครโตเกียวได้รับการเลือกสรรให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแม่แบบซึ่งใช้ชื่อว่า Mediacure ซึ่งสถานีแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมทางสำคัญที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 6 แสนคน

โปรเจกต์ล่าสุดของ Mediacure ที่ดำเนินงานโดยบริษัท JR East Water Business นำเสนอกาแฟนมสด 100% บรรจุกระป๋องยี่ห้อใหม่ “The CLEAR” ของบริษัท UCC ในช่วงวันที่ 15-28 มีนาคมที่ผ่านมา ก่อนเปิดตัวสินค้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2010ตลอด 2 สัปดาห์นั้นมีกิจกรรมโปรโมตสินค้าวันละ 2 รอบๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยเลือกสุ่มเวลาที่หลีกเลี่ยงความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนชานชลารถไฟ ซึ่งผู้คนที่สัญจรผ่านมาในขณะนั้นสามารถเข้าร่วม Event พร้อมรับตัวอย่าง The CLEAR ได้ฟรี

ส่วนนอกเวลา Event สามารถรับชมข้อมูลของ The CLEAR ผ่านจอมอนิเตอร์ภายใน Mediacure และเปิดโอกาสให้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่นี้ได้ก่อนวันจำหน่ายจริงจากตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติในราคาปกติ Mediacure นับเป็นกลยุทธ์การตลาดแบบ “Value Adding” ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวโน้มของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ Multimedia ในอนาคต