ไทยพาณิชย์ จับมือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เปิดตัว “Rama App โฉมใหม่ “นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว”

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “Rama App” รามาธิบดีแอปพลิเคชัน โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางการแพทย์ ในแอปเดียว นับเป็นนวัตกรรมครั้งสำคัญในโรงพยาบาลที่สามารถทำธุรกรรมทางการแพทย์ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม นัดตรวจแพทย์ เช็คอินก่อนพบแพทย์โดยไม่ต้องวางบัตร เลื่อนนัดด้วยตัวเอง ทำประวัติสร้างเวชระเบียนอย่างง่าย และสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน และตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตลอดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยมี นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management นายภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และอาจารย์แพทย์หญิงศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Rama App”

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว “Rama App” รามาธิบดีแอปพลิเคชัน โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว ขึ้น

นวัตกรรมครั้งสำคัญในโรงพยาบาล ที่สามารถทำธุรกรรมทางการแพทย์อย่าง นัดตรวจแพทย์ เช็คอินก่อนพบแพทย์โดยไม่ต้องวางบัตร เลื่อนนัดด้วยตัวเอง ทำประวัติสร้างเวชระเบียนอย่างง่าย ผนวกการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันอย่าง การจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน และตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตลอดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางการแพทย์ ในแอปเดียว ภายใต้ชื่อ “Rama App”

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Rama App ว่า ด้วยการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งการรักษาพยาบาลในแต่ละรายก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน และมีผู้ป่วยที่มารอเข้ารับบริการทางการแพทย์และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นเวลานาน สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น คือการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในเรื่องการทำนัดตรวจกับแพทย์ การทำประวัติกับโรงพยาบาล การเช็คอินก่อนเข้าตรวจผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อดีของแอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในการรอรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ทำได้ง่าย สะดวกต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้รับความร่วมมืออันดีจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกัน ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชัน Rama APP จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางการแพทย์และธุรกรรมทางการเงินร่วมกันได้เป็นอย่างดี

นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดทำแอปพลิเคชัน Rama App ว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นในความสำคัญของการนำนวัตกรรมผนวกกับเทคโนโลยีมาใช้ในโรงพยาบาล และมีความต้องการเช่นเดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้บริการผู้ป่วยที่มีความสะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และตอบโจทย์ที่สุด ทั้งในแง่ของการนัดหมายเข้าตรวจผ่านแอปพลิเคชัน การตรวจสอบวันที่มีนัดตรวจกับแพทย์ การแจ้งสถานะรับยา การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการโดยมีแผนที่นำทางภายในอาคาร รวมทั้งการพัฒนา “น้องรสา” ซึ่งเป็น AI ที่ใช้สำหรับตอบคำถามผู้ป่วยผ่าน Facebook Fanpage ของคณะแพทย์ และที่สำคัญคือ การทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดในการให้บริการของเรา

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการพัฒนาระบบชำระเงินผ่าน Rama App ว่า ด้วยนโยบายบริหารงานด้านการคลังที่มุ่งเน้นการบริหารงานโดยใช้ระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุก จึงได้หารือร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนารูปแบบ Smart Hospital ร่วมกัน ในการสร้างช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการในยุค 4.0 ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ

อาจารย์แพทย์หญิงศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันว่า ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rama App ก็ง่ายเหมือนกับการใช้งาน ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ IOS ให้เข้าไปที่ App Store แล้ว Search คำว่า Rama APP ซึ่งจะรองรับระบบปฏิบัติการ IOS 11 ขึ้นไป ส่วนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android  ให้เข้าไปที่ Google Play ซึ่งจะรองรับระบบปฏิบัติการ Android 6.0 ขึ้นไป เชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชัน Rama App จะเป็นมิติใหม่ของการให้บริการที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และจบในแอปเดียว