เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบสิทธิ์พิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ลูกค้ากรุงศรีไพรม์ดูหนังฟรีทุกเดือนๆ ละ 1 ที่นั่ง ตลอดปี 2563

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปีหลังได้รับความสนใจและตอบรับการรับสิทธิ์พิเศษอย่างดีสำหรับลูกค้ากรุงศรีไพรม์ที่มีบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิ์พิเศษ…ชมภาพยนตร์ฟรีทุกเดือนๆละ 1 ที่นั่งตลอดปี 2563 ง่ายๆ เพียงกดรับสิทธิ์ทางแอพพลิเคชั่น KRUNGSRI PRIMEโชว์ QR Code ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับที่นั่งปกติระบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 รวม 14,400 ที่นั่ง