“บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน”

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษให้แก่ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ธำรงค์ ทองตัน, อัครพล ลีลาจินดามัย, พันเอก(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด และ วิไล มณีประสพโชค ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน