ศศินทร์ฯ และธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมมือจัดการแข่งขันเคสดิจิทัล SCBFLC2020

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) ขึ้นเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้นักศึกษาปริญญาโทจากทุกสาขาและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ร่วมวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และนำเสนอแผนธุรกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอนาคตของธุรกิจธนาคารในโลกดิจิทัล โดยมี คุณพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ผศ.ดร. ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/380dt1R ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2563