ห้างเซ็นทรัล 23 สาขาทั่วประเทศ ดำเนินการคุมเข้มเฝ้าระวัง และวางมาตรการ ป้องกัน โรค COVID-19 ให้ลูกค้าช้อปฯ อย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล มีความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงตั้งทีมงานศึกษาและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแนวนโยบายเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสั่งการพร้อมกำชับไปยังห้างเซ็นทรัล 23สาขาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน เข้มงวด ละเอียดถี่ถ้วน และบ่อยครั้ง เพื่อดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการทุกสาขา และพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่น โดยมีมาตรการป้องกันที่สั่งกำชับไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ดังต่อไปนี้

1.เพิ่มการดูแลระบบปรับอากาศ โดยเพิ่มระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต และการ อบโอโซน

2.ทำความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในจุดที่ลูกค้าสัมผัสมากทุกครึ่งชั่วโมง อาทิ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์

3.เพิ่มมาตรการทำความสะอาดพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ Playland สินค้าตัวอย่าง เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และแผนกของเล่นเด็ก โดยการอบโอโซนทุกชั่วโมง

4.ฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในลิฟต์ทุกชั่วโมง หรือบ่อยขึ้น ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขา โดยขณะฉีดน้ำยา จะต้องไม่มีลูกค้าอยู่ภายในลิฟต์ ทั้งนี้รอบการฉีดให้พิจารณาตามปริมาณลูกค้าเป็นหลัก

5.จัดให้มีจุดวางขวดแอลกอฮอล์เจล อาทิ ห้อง Baby changing จุดประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ และตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องแอลกอฮอล์เจล ทุก 2 ชั่วโมง เพื่อเติมนํ้ายาไม่ให้ขาด

6.ให้แม่บ้านทุกจุดที่ทำความสะอาด ต้องมีขวดนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ทำความสะอาดเตรียมไว้ให้พร้อม

7.กำหนดมาตรการให้พนักงานทั้งหน้าร้าน และสำนักงาน รวมถึงพนักงานร้านเช่าและผู้มาติดต่องานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ห้างและสำนักงาน อย่างเคร่งครัด หากพบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และหรือ มีไข้ เจ็บป่วย จะมีการส่งตัวไปพบแพทย์ทันที

8.สร้างการตระหนักรู้ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้พนักงานรับทราบ

9.รณรงค์ให้พนักงานสวมมาส์กตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

10.จัดพนักงานประจำในลิฟต์ สวมมาส์ก สวมถุงมือ บริการกดลิฟต์ให้ลูกค้า และทำความสะอาดตลอดเวลาที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม

11.ให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่บริเวณทางเข้าห้างเซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์ หากพบว่าลูกค้ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ จะให้คำแนะนำในการไปพบแพทย์ทันที

ห้างเซ็นทรัล มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราเชื่อมั่นว่ามาตรการป้องกันที่กำหนดขึ้นและมีการกำชับอย่างเข้มงวดนี้ จะสามารถช่วยให้ลูกค้าคนสำคัญและพนักงาน มีความเชื่อมั่น ถึงความปลอดภัย และสุขอนามัย เมื่อปฏิบัติงาน หรือมาใช้บริการห้างเซ็นทรัลทุกสาขา โดยเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และใช้มาตรการนี้จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากภาครัฐว่าอยู่ในภาวะปลอดภัย