เงินติดล้อ สู้ภัยโรคระบาด จำหน่ายประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจำหน่ายประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเจ็บป่วยจากโรคระบาด COVID19 แบบเจอ จ่าย จบ ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากโรคร้ายที่กำลังระบาดในขณะนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีแผนประกันภัยให้ลูกค้าเลือก 2 แผน ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประกัน 250 บาท วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท

2.ค่าเบี้ยประกัน 450 บาท วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายหน้าประกันวินาศภัยมืออาชีพที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ได้ที่เงินติดล้อกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ngerntidlor.com หรือโทร 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.