“สหภาพการบินไทย” เสนอลดจำนวนผู้บริหาร เพราะมีมากเกินความจำเป็น หวังช่วยลดขาดทุน

สหภาพการบินไทย ออกแถลงการณ์ลดจำนวนรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่ ที่มีมากเกินความจำเป็น รวมถึงตัดค่าน้ำมันรถ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทฯในช่วงที่การเงินขาดสภาพคล่อง จากปัญหา COVID-19 เตรียมยื่นบอร์ด-คมนาคม-คลัง และ คนร.พิจารณา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย โดยนายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพการบินไทยฯ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 5 เรื่องขอให้ยกเลิก ปรับลดบางตำแหน่ง และตัดค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร โดยระบุว่า เนื่องจากที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักจากการระบาดของโรค COVID-19

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ ในภาวะวิกฤตขณะนี้ สหภาพแรงงานฯ จะทำเรื่องถึงคณะกรรมการบริษัท กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้พิจารณาออกคำสั่งยกเลิกตำแหน่ง EVP สรรหา ปรับลดจำนวน EVP และ VP ของบริษัทๆ ซึ่งมีจำนวนมากเกินความจำเป็น

นอกจากนี้จะขอให้ผู้มีอำนาจสั่งการพิจารณาสั่งตัด ค่าน้ำมันรถ และรายจ่ายอื่นๆ ของ EVP และ VP ทุกตำแหน่ง จึงขอแจ้งแผนดำเนินการของสหภาพฯ ถึงสมาชิกและพนักงานการบินไทยให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

แหล่งข่าวจากการบินไทยกล่าวว่า ปัจจุบันการบินไทยมีผู้บริหารในระดับ EVP หรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 6 คน หากเป็นตำแหน่งที่เปิดสรรหาจากบุคคลภายนอกเป็นสัญญาจ้างจะได้รับค่าจ้างเดือนละเกือบ 1 ล้านบาท หากเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่เป็นพนักงาน เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนบาท ส่วนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) มีเกือบ 40 คน

Source