ทรูคอฟฟี่ และทรูคอฟฟี่ โก ห่วงใยลูกค้า ยกระดับเพิ่มมาตรการมั่นใจห่างไกล Covid-19 ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทรูคอฟฟี่ (TrueCoffee) และทรูคอฟฟี่ โก (TrueCoffee GO) มีความห่วงใยลูกค้า จัดมาตรการใส่ใจ ป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งทรูคอฟฟี่ 140 สาขา และทรูคอฟฟี่ โก 30 สาขาทั่วประเทศ โดยภายในร้านจัดความพร้อมในการให้บริการสำหรับลูกค้า ดังนี้

  • จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานให้ลูกค้าได้ใช้ขณะเข้ารับบริการ
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 1 ชั่วโมง
  • ตรวจเช็ควัดไข้บาริสต้า และพนักงานก่อนเปิดให้บริการทุกวัน หากมีไข้สูงเกิน 37.5 ให้หยุดงานพบแพทย์ทันที
  • บาริสต้า และพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในร้านตลอดเวลาปฏิบัติงาน
  • ทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อภายในร้านทั้งก่อน และหลังให้บริการ
  • หากพนักงานกลับจากประเทศที่เสี่ยงและต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVID- 19 ระบาด กำหนดให้พนักงานทำงานที่บ้าน 14 วัน หลังจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
  • ให้ลูกค้าลดความเสี่ยงในการสัมผัสธนบัตรและเหรียญ ด้วยการรณรงค์ให้ชำระเงินผ่านบริการ E-Wallet
  • งดรับแก้วที่ลูกค้านำมาใช้บริการเองเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ทรูคอฟฟี่ และทรูคอฟฟี่ โก ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมจัดมาตรการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ไร้กังวลในทุกครั้งที่ใช้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ