แจกเดือนละ 5,000 นาน 3 เดือน! เยียวยาลูกจ้างรายวัน-ฟรีแลนซ์ตกงาน กระทบจาก COVID-19

รัฐบาลเคาะแล้ว! มาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว-อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 3 เดือน นอกจากนี้ จะจัดสินเชื่อก้อนแรกให้กู้ได้รายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน และสินเชื่อก้อนที่สองให้กู้ได้รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดเพิ่มเติม

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงภายหลังนายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวันนี้ (24 มี.ค. 63) ว่า รัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะที่ 2 แล้ว โดยจะสนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว ซึ่งคาดว่ามีจำนวน 3 ล้านคน

ผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (โปรดติดตามวันเปิดให้บริการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะเริ่มเปิดใช้ในเดือนเมษายนนี้) โดยใช้หลักฐานคือ บัตรประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนายจ้าง จากนั้นจะได้รับเงินเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วันหลังลงทะเบียน

สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคมนั้น จะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน จะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง แบ่งออกเป็น 2 กรณี โดยกรณีแรกคือ นายจ้างให้หยุดงาน กรณีนี้จะรับเงินชดเชยไม่เกิน 180 วัน กรณีที่สอง กรณีภาครัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดสรรสินเชื่อวงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท เป็นสินเชื่อพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ให้บุคคลกู้สินเชื่อนี้ได้ 10,000 บาทต่อคน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะเดียวกัน ยังเตรียมสินเชื่อพิเศษอีกวงเงินหนึ่ง มูลค่ารวม 2 หมื่นล้านบาท ให้กู้เพิ่มเติมได้อีก 50,000 บาทต่อคน หากก้อนแรกยังไม่เพียงพอ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

Source