ก่อนลงทะเบียนแจก 5,000 บาท! เยียวยาผลกระทบ COVID-19 มาเช็กคุณสมบัติและสิ่งที่ต้องเตรียม

เราไม่ทิ้งกัน
คลังเคาะเปิด www.เราไม่ทิ้งกัน.com วันเสาร์นี้ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นช่องทางลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน สำหรับลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมที่ขาดรายได้จากเหตุการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 ผู้เข้าเกณฑ์คือกลุ่มไหน และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เช็กกันได้ที่นี่!

คุณสมบัติผู้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ระยะ 3 เดือน

  • เป็นลูกจ้างชั่วคราว แรงงาน อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
  • ถูกปลดออกจากงานหรือเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างปิดกิจการ
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชน
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
  • ข้อมูลนายจ้าง
  • โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ SMS แจ้งผล)
  • บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน หรือ บัญชีธนาคารใดๆ ก็ได้ที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินเยียวยา
  • อุปกรณ์ที่สามารถใช้เข้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ได้

หลังจากเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดลงทะเบียนในเวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 สามารถเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลตามกำหนด และรอรับผลการตรวจสอบว่าได้รับอนุมัติเงินเยียวยาหรือไม่ทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยเงินเยียวยาจะโอนเข้าสู่บัญชีเร็วที่สุด 7 วันนับจากวันลงทะเบียน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแนะนำประชาชนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการลงทะเบียนหรือรับ SMS อาจขอความร่วมมือให้ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดลงทะเบียนแทนได้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1144

“อุตตม สาวนายน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวด้วยว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 ไม่อยากให้เข้ามาแข่งรับเงินกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ และขอย้ำว่าไม่ควรเดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทย ให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อลดการกระจายตัวของเชื้อไวรัส

โดยกระทรวงการคลังประเมินว่ามีแรงงานนอกระบบประกันสังคมได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ 3 ล้านคน ทำให้เตรียมงบเยียวยาไว้ 45,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนมากกว่านี้ ก็สามารถเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้

ด้าน “ผยง ศรีวณิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมีระบบ AI สำหรับตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบ และระบบของเว็บไซต์นี้สามารถรองรับผู้ลงทะเบียนพร้อมกันได้ 58,000 รายการต่อวินาที หรือ 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมเสริมว่า ประชาชนไม่จำเป็นต้องรีบร้อนลงทะเบียนตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดใช้ เนื่องจากระบบสามารถเข้าลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Source