เราไม่ทิ้งกัน! เพิ่มเยียวยา COVID-19 แจก 5,000 บาท จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน แค่ 9 ล้านคน

คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระเวลาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 มาตรการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท จากเดิมเป็นเวลา 3 เดือน ขยายเวลา เป็น 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2563 รวมเป็นเงินคนละ 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้น

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีการเยียวยาจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า ครม.อนุมัติให้ขยายการช่วยเหลืออาชีพอิสระ จากเดิม 3 เดือน ขยายเป็น 6 เดือน ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยจ่ายเงินต่อไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับอนุมัติไปตามระบบจำนวน 9 ล้านคน

ส่วนการจะขยายจำนวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จาก 9 ล้านคนหรือไม่ คำตอบคือ วันนี้การลงทะเบียนมาได้มากแล้ว จะขอยึดตรงนี้ไว้ก่อน ส่วนสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรจะไปพิจารณาดู

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกร และกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับ 5,000 บาท กำลังดำเนินการ เกษตรกรจะใช้หลักครัวเรือนตามที่เคยดูแลมาแล้ว รายละเอียดกำลังจัดทำว่ารูปแบบเป็นอย่างไรให้เหมาะสม

สำหรับการช่วยเหลือการเลิกจ้างงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเข้าไปช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ผู้จ้างงาน ส่วนคนที่ตกงานแล้วให้เป็นไปตามระบบ หากอยู่ระบบประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการช่วยเหลือ หากเป็นอาชีพอิสระก็เข้าสู่ระบบรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 6 เดือน

โดย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ ครม. อนุมัติในวันนี้ จะนำเงินเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจากที่ขยายเวลาจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือนด้วย ยืนยันคลังจะกู้เงินภายในประเทศก่อนพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศ

Source