เช็กเลย! ครม.อัด 4 เเพ็กเกจแจกเงิน เยียวยาโควิด ‘คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้-เติมเงินบัตรคนจน’ รวมกว่า 1.4 แสนล้าน

ครม. อนุมัติ 4 เเพ็กเกจแจกเงิน เยียวยาโควิด ‘คนละครึ่ง เฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้-เติมเงินบัตรคนจน กลุ่มเปราะบางจากเราชนะ’ วงเงินรวมกว่า 1.4 แสนล้านบาท

วันนี้ (1 มิ.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่าน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการคนละครึ่งเฟส 3 แจก 3,000 บาทต่อคน รัฐช่วยจ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ (เดือน ก.ค.- ธ.ค. 64) แบ่งเป็นช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ จะทยอยจ่าย 1,500 บาท และไตรมาส 4 อีก 1,500 บาท

ครอบคลุม 31 ล้านคน ใช้งบประมาณ 93,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผู้เข้าร่วมโครงการและใช้เงินตามเงื่อนไข จะได้รับ ‘E-Voucher’ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในอัตรา 10-15% สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดโครงการ (เดือนก.ค.-ก.ย. 64)

เจาะกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท เพื่อกระตุ้นการบริโภคผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หลังจากที่ ครม.อนุมัติโครงการ

3.โครงการ ‘เติมเงิน’ ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200 บาท รวมแต่ละคนจะได้รับ 1,200 บาท ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 64) ครอบคลุม 13.65 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาท

4.โครงการ ‘เติมเงิน’ ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่เคยเข้าร่วมโครงการเราชนะ เดือนละ 200 บาท รวมแต่ละคนจะได้รับ 1,200 บาท ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 64) ครอบคลุม 2.5 ล้านคน ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท