มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลราชวิถี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คุณเคนจิ ฟุจิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 และสิ่งของจำเป็น แก่โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเครื่องช่วยหายใจจะนำไปใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วย COVID-19 และสิ่งของจำเป็นจะนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์และทีมงานได้ใช้งานต่อไป โดยมี คุณนงนารถ สัตถาผล หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี