ประธานอาวุโส เครือซีพี มอบชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว 2,000 ชุด พร้อมหน้ากากป้องกันเชื้อ หรือ Face Shield 40,000 ชิ้นแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันโรคแก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสุขภาวะในการทำงานของบุคลากรทางสาธารณสุขในการตรวจรักษาโรคระบาดไวรัสโควิด-19  ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงวิกฤตโควิด-19  และล่าสุดได้มอบ ชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว (coverall) จำนวน  2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านบาท พร้อมด้วยหน้ากากป้องกันเชื้อ หรือ Face Shield จำนวน 40,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมจำนวนอุปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ภาควิชาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฯ และทีมแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ

ก่อนหน้านี้ นายธนินท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้บริจาคชุดป้องกัน tyvek 400 และ tychem2000 รวมถึงแว่นตานิรภัย ถุงคลุมเท้า ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้  เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ โดยเครือฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านและจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน