“ฟู้ดสตาร์” ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ชูมาตรการเข้มดูแลพนักงาน สร้างความเชื่อมั่นก่อนส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” และ “มิกกุ” กำหนดมาตรการรับมือภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นคุมเข้มคัดกรองพนักงาน และบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงงาน และการปฏิบัติตัวในชั่วโมงการทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัย ปลอดโรค อย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาสุขอนามัยภายในองค์กรที่ดีก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นสู่มือผู้บริโภค

นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เปิดเผยว่า ฟู้ดสตาร์มีความตระหนักถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และยังยากต่อการควบคุมด้วยปัจจัยสาเหตุหลายประการ ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มซึ่งมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เราใส่ใจต่อความสะอาด ปลอดภัย ในทุกกระบวนการจากต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยดีเสมอมา แต่ด้วยวิกฤตการณ์ที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัท ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ หากแต่ยังมีการเพิ่มมาตรการที่รัดกุม และเข้มงวดยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องสุขอนามัยภายในโรงงาน สำนักงาน ตลอดจนการดูแลกลุ่มพนักงานฝ่ายขายที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่พบปะกับตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าบริษัท ฯ จะยังคงมีศักยภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งจะมีผลต่อความไว้วางใจและความปลอดภัยของผู้บริโภค

สำหรับปราการด่านแรกในโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตได้มีการติดตั้งจุดล้างมือชนิดแบบใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิดน้ำ และยังตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกท่าน บริเวณทางเข้า-ออกของโรงงาน โดยกำหนดให้ออกโรงงานในทันทีหากตรวจพบว่าพนักงานหรือผู้มาติดต่อนั้น มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมมีคำสั่งให้พนักงานหยุดงานทันทีและไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และเฝ้าระวังอาการจนกว่าอุณหภูมิร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติ หรือตามแพทย์วินิจฉัย หากเป็นบุคคลที่สัมผัสพื้นที่เสี่ยงมาหรือกลุ่มเสี่ยงจะให้กักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

ส่วนภายในโรงงาน เมื่อพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานแล้วจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ฯ เช่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่มักมีการสัมผัสร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดอุปกรณ์การทำงานที่ใช้ประจำ เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่าการสื่อสารแบบตัวต่อตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัท ฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ ของสำนักงานหรือโรงงาน

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯยังห่วงใยพนักงาน เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน จึงจัดทำกรมธรรม์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานฝ่ายขายที่จะต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเชื้อโรค ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยชนิดปิดปาก และสวมหน้ากากแบบ  face shield อีกชั้น ในด้านการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารกับพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและการรักษาสุขอนามัยร่วมกันตั้งแต่ก่อนมาทำงาน ขณะทำงาน ขณะพักกลางวัน และหลังจากหมดเวลางานของแต่ละวัน อีกทั้งยังกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างชัดเจน อย่างในบริเวณโรงอาหาร ตามหลักแนวคิด Social Distancing ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้น

บริษัท ฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และมีความมั่นใจว่ามาตรการทุกข้อที่กำหนดขึ้นนั้นสามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยของทั้งสำนักงาน โรงงาน และจุดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริโภค พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะให้ความไว้วางใจและได้รับความปลอดภัยสูงสุดเมื่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของฟู้ดสตาร์ และบริโภคสินค้าจากฟู้ดสตาร์ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งบริษัท ฯ จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนกว่าจะมีการยืนยันว่าประเทศไทยเข้าสู่ระยะปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และพร้อมจะมีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามนโยบายของภาครัฐต่อไป นางสาวจันทรา กล่าวทิ้งท้าย