เป๊ปซี่โคทุ่ม 18 ล้านบาทช่วยเหลือดูแลสนับสนุน ผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย

เป๊ปซี่โค มอบเงิน 550,000 เหรียญสหรัฐฯ (18 ล้านบาท1) สำหรับประเทศไทย เพื่อดำเนินภารกิจผ่านมูลนิธิรักษ์ไทยในการช่วยเหลือดูแลสนับสนุน ชุมชน เกษตรกร และบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “Give for Hope” ในการต่อสู้ฝ่าวิกฤตที่เกิดจากไวรัสโควิด-19และอาหารกว่าหนึ่งล้านมื้อจะจัดแจกให้ทั่วทุกภาคโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของภารกิจนี้ ภายใต้โครงการ “Give Meals Give Hope” อีกด้วย

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย, ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย และมูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “Give for Hope”เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั่วประเทศ ประกอบด้วย3 กิจกรรมหลักดังนี้

  1. Give Meals, Give Hope โครงการดูแลกลุ่มประชากรชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการแจกจ่ายอาหารกว่า 1 ล้านมื้อเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันยาวนานของเป๊ปซี่โค ในการให้ความช่วยเหลือครั้งสำคัญในครั้งนี้ด้วย
  2. Give care to Farmers โครงการจัดทำประกันไวรัสโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับเกษตรกรกว่า 3,900 คนและครอบครัว
  3. Give Care to Healthcare โครงการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

นางสาว เว่ย เว่ย เหยารองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภาคธุรกิจในเอเชีย กล่าวว่า เป๊ปซี่โคประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนมูลค่า45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้คนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนปัจจัยที่มีความจำเป็น รวมถึงหน้ากากป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บริการตรวจคัดกรองเชื้อ และได้เริ่มแจกจ่ายอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 50 ล้านมื้อให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยง พวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยเป๊ปซี่โคจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมอยู่เคียงข้างร่วมต้านภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

นายสุดิปโต โมซุมดา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า เป๊ปซี่โคประเทศไทย มุ่งมั่นให้การสนับสนุนประเทศในการต้านภัยโควิด-19ด้วยการแจกจ่ายอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 1 ล้านมื้อและชุดอาหารแห้งให้แก่ประชาชนเกือบ 80,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่บริษัทพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างด้วยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรเหล่านั้น นอกจากนี้ เป๊ปซี่โคยังได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

นายโอเมอร์ มาลิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไวรัสโควิด 19 เป็นมากกว่าวิกฤตทางด้านสาธารณสุข มันมีผลกระทบทั้งต่อด้านการดำรงชีวิตของมนุษย์ ครอบครัว และชุมชน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนจำนวนเงินกว่า 6 ล้านบาทในการช่วยบรรเทาวิกฤตในครั้งนี้ โดยที่เราจะมอบถุงยังชีพและอาหารแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิค 19 พร้อมกันนี้เราจะมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ท้อถอยในช่วงวิกฤตนี้”

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเป๊ปซี่โค ได้ที่เว็บไซต์ https://pepsi.co/3431Gzh

1อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ที่ 32.738 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. พ.ศ. 2563

เกี่ยวกับเป๊ปซี่โค

ผลิตภัณฑ์ของเป๊ปซี่โคสร้างความสุขมากมายให้แก่ลูกค้าใน 200 ประเทศทั่วโลกในหนึ่งวัน เป๊ปซี่โคมีรายได้สุทธิใน พ.ศ.2562 มูลค่ามากกว่า 67 พันล้านเหรียญ ซึ่งเป็นผลจากพอร์ตฟอลิโอด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอย่าง ฟริโต-เลย์, เกเตอเรด, เป๊ปซี่-โคล่า, เควกเกอร์ และทรอปิคานา พอร์ตฟอลิโอผลิตภัณฑ์ของเป๊ปซี่ยังรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย ซึ่งมี 23 แบรนด์ที่สร้างรายได้ต่อแบรนด์มากกว่า 1 พันล้านเหรียญในด้านยอดขายปลีกประจำปีโดยประมาณ

“Guiding PepsiCo” คือวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นผู้นำระดับโลกด้านอาหารและเครื่องดื่มสะดวกทาน โดยเราต้องการจะเป็นที่หนึ่งอย่างมีจุดหมายหรือ “Winning with Purpose” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของบริษัทที่จะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดอย่างยั่งยืน และเราได้ผนึกจุดหมายดังกล่าวเอาไว้ในทุกด้านของธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ www.pepsico.com.

เกี่ยวกับมูลนิธิเป๊ปซี่โค

มูลนิธิเป๊ปซี่โคเป็นส่วนการกุศลของเป๊ปซี่โคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2505 มูลนิธิให้การสนับสนุนองค์ประกอบที่จำเป็นในระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจเพื่อสนับสนุนชุมชนที่กำลังเติบโต มูลนิธิฯ ดำเนินงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก โดยมุ่งเน้นบรรเทาความหิวโหย บริหารจัดการน้ำและขยะอย่างมีความรับผิดชอบ และสนับสนุนสตรีในฐานะผู้ดูแลด้านอาหารตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนถึงระดับครอบครัว เราต้องการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในพื้นที่ๆ เราอยู่และดำเนินงาน โดยร่วมมือกับหุ้นส่วนในธุรกิจ องค์กรในประเทศและระหว่างประเทศ และพนักงานของเรา เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ในประเด็นที่มีความสำคัญต่อเราและต่อโลก สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.pepsico.com/sustainability/philanthropy

เกี่ยวกับมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกของ CARE International) คือองค์กรด้านการพัฒนาไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี (รวมถึงปีที่ดำเนินงานในฐานะ CARE Thailand) โครงการพัฒนาทางสังคมของมูลนิธิครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความเป็นอยู่  เด็กและการศึกษา (รวมทั้งการหยุดการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและบนโลกโซเชียลมีเดีย) สุขภาพและการป้องกัน/การดูแลรักษาผู้ป่วย HIV การสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี และการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน มูลนิธิรักษ์ไทยได้ดำเนินโครงการใน 40 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีสำนักงาน 23 แห่ง และเจ้าหน้าที่ 277 คนทั่วประเทศ วิสัยทัศน์ของเราคือ “ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเอง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และมีคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ