พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวบริการเคลมออนไลน์ (e-Claims)

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ยกระดับความสะดวกสบายเพื่อลูกค้าด้วยการเปิดตัว “บริการเคลมออนไลน์”หรือ “e-Claims”

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ถือกรมธรรม์ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทยสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพออนไลน์ (ค่าชดเชยรายวัน และค่ารักษาพยาบาล) ผ่านบริการ PRUConnect หรือเมนู “บริการเคลมออนไลน์”หรือ “e-Claims”ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติมช่องทางการเรียกร้องสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็น การนำส่งด้วยตนเอง ผ่านไปรษณีย์ หรือผ่านการบริการจากตัวแทนผู้ขาย

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทยมีความยินดีที่จะเปิดตัว “บริการเคลมออนไลน์”หรือ“e-Claims”ซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุด ไม่เพียงแต่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน  แต่ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเองในอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าของการเรียกร้องสินไหม และเมื่อสินไหมผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งมา

ทั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทยจะยังคงมุ่งลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา และสร้างสรรค์ระบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ ในอนาคต”