MACO ร่วมเป็นสื่อกลางให้ความรู้ประชาชนสู่ภัย COVID-19

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO หนึ่งในผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านตระหนักถึงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด 19 (COVID-19) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ ในช่วงสถานการณ์อันยากลำบากจึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯจึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารโดยร่วมแบ่งปันพื้นที่จอโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชาน เป็นแนวทางการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง อาทิ รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่เสี่ยง รวมทั้งงดการออกจากบ้านที่ไม่จำเป็นเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบาด รวมถึงให้ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยจัดทำและเผยแพร่ Spot VDO ชุด COVID-19 ป้องกันง่าย รู้ก่อนรักษาได้ บนสื่อจอดิจิทัลของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ MACO ได้ร่วมมือกับสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและเชิญชวนให้ชาวแพร่ร่วมใจอยู่บ้านเพื่อห่างไกลจากโควิด19 ผ่าน Spot VDO ชุด ชาวแพร่ร่วมใจ สู่ภัยโควิด เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลณ จังหวัดแพร่ อีกด้วย