ดีเคเอสเอช บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ดีเคเอสเอช มอบเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับ “นักรบชุดขาว” ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด ริเริ่มโครงการ D-GIVE เพื่อสนับสนุนสิ่งของจำเป็นและเงินบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้เชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

D-GIVE มอบเงินและสิ่งของสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น อุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถี โดยโครงการ D-GIVE ได้รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นที่สนับสนุนโดยพนักงานของดีเคเอสเอช ให้กับทั้งสองโรงพยาบาล มีมูลค่าโรงพยาบาลละ 1.1 ล้านบาท โดยตัวแทนของดีเคเอสเอช ได้ส่งมอบสิ่งของ เช่น แอลกอฮอล์แผ่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ยาดม อุปกรณ์ดูแลปากและฟัน รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในกล่องD-Pack ที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะของบริษัทดีเคเอสเอช โดยเป็นกล่องที่มีความคงทน ปกป้องสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง และสามารถนำมาใช้ซ้ำเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย ดีเคเอสเอชได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสนี้ และให้การบริการ สนับสนุน ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล เพื่อขนส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ อย่างเต็มความสามารถ

จอห์น แคลร์ รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยและอินโดจีน (พม่า กัมพูชา ลาว) ของบริษัท ดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ บริษัท ดีเคเอสเอช ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเรา ให้พวกเขาสามารถให้บริการที่ดีที่สุดกับผู้ป่วยชาวไทย เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจกับบุคลากรที่อยู่แนวหน้าในการให้บริการทางการแพทย์โดยส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นที่จะช่วยให้พวกเขาปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ผู้ที่ทำงานอยู่ด่านหน้าเหล่านี้คือ ผู้เสียสละที่แท้จริงที่พวกเราขอขอบคุณและชื่นชมจากใจ”

เกี่ยวกับดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอชเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดีเคเอสเอช ช่วยให้บริษัทคู่ค้า และตราสินค้าต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี บริการของดีเคเอสเอช ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาดเชิงลึก การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,350 คน มียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 11.6 พันล้านฟรังก์สวิส ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส ดีเคเอสเอชเติบโตอย่างเข้มแข็งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและดำเนินธุรกิจอันยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2408