ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สนับสนุนให้คนไทย #StayHomeStayConnected เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

  • 4 บริการยกระดับเพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่ One Call One Click, Drive Thru, Central Eats และ Food Delivery
  • ย้ำมั่นใจ สะอาด ปลอดภัย หากลูกค้าจำเป็นต้องมาใช้บริการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ห่วงใย ใส่ใจคนไทย คำนึงถึงการส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ด้วยการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาด และขอยืนยันที่จะสนับสนุนให้คนไทย #StayHomeStayConnectedอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายสู่สภาวะปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามหากประชาชนมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน ทางศูนย์การค้ายังคงพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติผ่านการส่งเสริมให้ใช้บริการต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วย 4 บริการ ตอบโจทย์ New Normal New Lifestyle ของลูกค้าในสภาวการณ์เช่นนี้ได้แก่ บริการOne Call One Click โทร 02-021-9999 หรือ LINE Official Account : @CentralLife, บริการ Drive Thru, บริการ Central Eats ผ่านแอพพลิเคชั่นGrab Food และบริการ FoodDelivery & Food Pick Up Counterโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. บริการ One Call One Clickสอบถามข้อมูลของทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมถึงสั่งสินค้าและอาหารพร้อมนัดหมายเวลารับได้ง่ายๆ
  2. บริการ Drive Thruที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลานาน และเพื่อลดการสัมผัสต่างๆ
  3. บริการ Central Eatsสั่งเมนูยอดฮิตได้จากทุกร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมบริการจัดส่งจาก GrabFoodให้ได้ครบจบในครั้งเดียว
  4. จุดบริการ Food Delivery และ Take Away Pick-up Counter สำหรับร้านอาหาร เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทาง และจัดระเบียบที่นั่งให้พนักงานและลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการให้มีระยะห่างตามที่สาธารณสุขกำหนดและมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด และได้มีการยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มนำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยใน 5 แกนหลัก กว่า 75 มาตรการ ได้แก่ (1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด, (2) มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด, (3) การติดตามเพื่อความปลอดภัย, (4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส และ (5) แนวทางลดการสัมผัส (Touchless) เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นผู้นำและต้นแบบมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุก