‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบคุกกี้แด่กระทรวงสาธารณสุข

คุณกําธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน และ คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาความยั่งยืนและ สื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ มูลค่ารวม 2,851,305 บาทแด่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบภายใต้โครงการ “S&P ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อสนับสนุนการทํางานและเป็นขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขทั่ว ประเทศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน