รู้จัก “Telemedicine” บริการทางการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตทางออกที่ดีที่สุดในช่วงโรคระบาด

ไต้หวัน โชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม Telemedicine โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data เพื่อทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผ่านภาพ ตอบรับกระแสการระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมเผยผลสำรวจตลาดโลกของ Telemedicine มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดในอนาคต สะท้อนความต้องการการบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ดังนั้น สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน รวบรวมสินค้าในอุตสาหกรรม Telehealth (บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ประกอบด้วยระบบการจัดการ Telehealth การพยาบาลแบบ Telehealth และระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine จากบริษัทที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นายวอลเตอร์ เย ประธาน และประธานกรรมการผู้จัดการ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และผู้ที่จำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์อื่นๆ มีความกังวลในการติดเชื้อไวรัสจากการไปสถานพยาบาล อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในชุมชนห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงสถานพยาบาล ทำให้ เทคโนโลยี Telemedicine ระบบแพทย์ทางไกล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุข และถือเป็นทางออกที่ดีในช่วงเวลานี้ เทคโนโลยีนี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายการรักษา และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

จากผลสำรวจของ Global Market Insights ชี้ให้เห็นว่า มูลค่าตลาดโลกของ Telemedicine มีมูลค่า 38.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไปถึง 130.5 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 19.2 ไต้หวันได้รวบรวมข้อดีของข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและจุดแข็งทางการแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ไต้หวันมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม Telemedicine โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data เพื่อทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผ่านภาพ

อุตสาหกรรม Telehealth (บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) เป็นการรวมกันของ ระบบการจัดการ Telehealth การพยาบาลแบบ Telehealth และระบบแพทย์ทางไกลTelemedicine ทั้งนี้ ระบบการจัดการ Telehealth ได้บริษัท Leadtek Research Inc.–องค์กรที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence สร้างแพลตฟอร์มการจัดการสุขภาพกายและใจ โดยใช้สร้อยข้อมือที่ทำร่วมกับแบรนด์amor ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการบันทึกการนอนหลับดัชนีความล้าดัชนีวงจรชีวิต และดัชนีความเครียดทางกายภาพ นำมาทำนายความเสี่ยงผ่านเทคโนโลยี AI วิเคราะห์แนวโน้มส่วนบุคคลไปจนถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำข้อมูลไปดูแลตนเองต่อไป

ในส่วนของ Telehealth การพยาบาลการประเมินสุขภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย ระบบอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Netown Healthcare Experience นั้น ถือได้ว่าเป็นระบบแรกในไต้หวันที่ได้บูรณาการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น การประเมินการสูญเสียของกล้ามเนื้อ และ การประสานงานของกล้ามเนื้อ ผ่านเครื่องเดียวโดยใช้ AI กําหนดการออกกําลังกายแบบอัจฉริยะซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการในหมู่ผู้สูงอายุได้ทั้งนี้กลุ่มการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด (The Rightest Precision Health Combined Care Circle) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Bionime Corporation ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสถานีบริการด้านสุขภาพแบบดิจิตอล และแปลงเป็นข้อมูลที่อ่านเข้าใจได้ง่าย การบริการด้านการพยาบาล telecare มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการจัดหาโรงพยาบาลและคลินิกที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยโซลูชั่นในการจัดการที่สมบูรณ์แบบมารองรับ ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตามดูแลนอกสถานที่อย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของ Telemedicine นั้น โทโนมิเตอร์มือถือแบบดิจิตอล Horus Scope ที่พัฒนาโดย Medimaging Integrated Solution Inc. พร้อมแก่การใช้งานสำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถผลิตออกมาผ่านทางการถ่ายภาพแบบดิจิตอลหรือการบันทึกวิดีโอ ภาพถ่ายจะถูกส่งไปถึงแพทย์ที่อยู่ห่างไกลเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไปเครื่องมือวิเคราะห์แบบ point-of-care ที่พัฒนาโดย iXensor Inc. สามารถอ่านค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (Glycated Hemoglobin) และไขมันในเลือดจากการเจาะเลือดจากปลายนิ้วผ่านทางเลนส์ด้านหน้าบนโทรศัพท์มือถือได้ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 3 นาที ข้อมูลต่างๆจะถูกอัพโหลดไปบนคลาวด์และส่งตรงไปยังระบบเวชระเบียนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ของระบบ Telehealth ในช่วงเวลาของโรคระบาดนี้

ไต้หวันถือเป็นแนวหน้าของโลกที่มีความพยายามในการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลด้วยข้อมูลที่โปร่งใส และความแข็งแกร่ง ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไต้หวันทั้งนี้สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (The Taiwan External Trade Development Council) ยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง และจะมีการจัดงาน “Taiwan International Medical and Healthcare Exhibition” ที่ Taipei Nangang Exhibition Centerอาคาร 2 ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมนี้และจะผลักดันธุรกิจที่ได้รับรางวัลTaiwan Excellence ให้เข้าร่วมในงานAmerican Association for Clinical Chemistry and Clinical Laboratory Equipment Exhibition ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมงาน ASEAN Senior Care & Wellness Expo ที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนสิงหาคมและงาน MEDICA ที่ประเทศเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตไต้หวันในการขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับโลกต่อไป