โรบินสันตั้งรับการปลดล็อกดาวน์ พร้อมกลับมาเปิดให้บริการทันที ลุยกางแผนคุมเข้ม

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสันจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด สำหรับ โรบินสัน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ เราพร้อมรับมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมเดินหน้าต่อ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวสร้าง new normal ที่ถือเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นในภาวะปกติ เกิดความเปลี่ยนแปลง และรับมือกับไวรัสโควิดให้ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า และพนักงาน ทุกฝ่ายก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยรอยยิ้มและอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงน้อยที่สุ

ล่าสุด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนงาน “โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร กับ “แผนแม่บท ข้อ ทุกคน ทุกศูนย์ ทุกจุด ไม่ว่าร้านไหน บริการใด ไร้กังวล” ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง ทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุกร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาดฯ  อีกทั้งเพื่อตอบรับ “New Normal” หรือ พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับจากนี้ไป ซึ่งครอบคลุมใน 5 แกนหลัก ได้แก่ (1) การคัดกรองเข้มงวด, (2) ลดความแออัด,  (3) ติดตามให้มั่นใจ, (4) สะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ (5) ลดการสัมผัส

โดยบริษัทฯ ได้ออกจดหมายแจ้งแผนการยกระดับมาตรการความสะอาด และความปลอดภัยเชิงรุก รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ไปยังท่านพันธมิตรทางการค้า คู่ค้า และร้านค้า เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและรอคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด เกี่ยวกับการปลดล็อคเปิดให้บริการ (ตามแผนงานของรัฐบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อทางจังหวัดออกประกาศฯ ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ของธุรกิจค้าปลีก ทางบริษัทฯ จัดทำหนังสือแจ้งผู้ร่วมค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทราบในทันที พร้อมระบุข้อกำหนดในการดำเนินการของแต่ละสาขา ให้สอดคล้องกับเนื้อหาฯ ของประกาศฯปลดล็อดฉบับนั้นๆ

2. ขอความร่วมมือทางพันธมิตรทางการค้า คู่ค้า และร้านค้า โปรดดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมฯ ภายใน 3 วัน นับจากกำหนดวันที่มีผล ตามประกาศฯ ของจังหวัด

2.1 เรื่องพนักงานขาย PC/BA และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ต้องกลับมาทำหน้าที่ในสาขา ขอให้พนักงานในสังกัดของท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ “โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร กับ แผนแม่บท”และพร้อมที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา  โดยขอให้ท่านโปรดตรวจเช็คสุขภาพและความพร้อมของพนักงานก่อนส่งพนักงานเข้ามาทำงานที่สาขา  และขอให้พนักงานเข้ารายงานตัวที่สาขา ตามกำหนดเวลาที่ระบุในจดหมายแจ้ง เปิดสาขา ฉบับนั้นๆ  (เช่น จังหวัดตาก ออกหนังสือฯ ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2563  มีเนื้อหาระบุว่า ข้อความในประกาศฯ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทาง  โรบินสัน จะมีกำหนดเปิดดำเนินการ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้น)

2.2 ตามมาตรการยกระดับฯ ที่โรบินสันกำหนด โดยให้ความสำคัญต่อมาตรการแผนแม่บท ทั้ง 5 ข้อ อย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอยืนยันเจตนารมย์ที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อร่วมกันรับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ปิดดำเนินการ (ชั่วคราว) ของ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ จำนวน 46 สาขา  และเปิดให้บริการในเฉพาะการฯ ที่จำเป็น ตามประกาศของแต่ละจังหวัด  ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น สาขา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน นครศรีธรรมราช (เซ็นทรัลพลาซา)ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา,ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุรี ซึ่งสาขาเหล่านี้ ถือเป็นโมเดลของการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับความปลอดภัย และการรักษามาตรการ Social Distancing ได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น เป็นแม่แบบของห้างสรรพสินค้าสาขาที่เหลืออยู่ของโรบินสันให้ปฏิบัติตาม เมื่อต้องกลับมาเปิดอีกครั้ง โรบินสันจึงพร้อมตั้งรับ และพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อมีคำสั่งออกมา

ทั้งนี้เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักช้อป โรบินสันจึงอำนวยความสะดวกให้นักช้อป อยู่ที่ไหน ก็ช้อปได้’ กับ 3 บริการสั่งสินค้า ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ทั้ง Robinson Online, Robinson Chat & Shop, Robinson Call & Shop และ 1 บริการรับสินค้าสุดสะดวก Robinson Drive Thru  ซึ่งทั้งหมดสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงิน