เครือสหพัฒน์ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 แจกบะหมี่ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ที่ได้รับความเดือดร้อน

จากการที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยในด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก ทางเครือสหพัฒน์ โดยนางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯมอบชุดบะหมี่ซื่อสัตย์ จำนวน 2,000 ชุดซึ่งประกอบไปด้วย บะหมี่ซื่อสัตย์ 1 แพ็ค จำนวน 6 ซอง ปลากระป๋องซื่อสัตย์ จำนวน 2 กระป๋องข้าววรรณภพ 1 กก. น้ำดื่มมองต์เฟลอ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 แพ็ค และ เครื่องดื่มคอร์นซอย จำนวน 3 กล่องพร้อมหน้ากากผ้าซื่อสัตย์เพื่อชาติ จำนวน 1 ชิ้น ให้กับคนขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ณ บริเวณหน้าบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ในขณะนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ด้วยดี