ทีมแก้ไขเหตุเสียของ 3BB กับการให้บริการแบบ Physical Distancing

3BB ยังคงมาตรการเข้มเรื่องความปลอดภัยเมื่อให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการให้บริการในช็อปที่ได้ติดตั้ง Shield Wallให้พนักงานสวมถุงมือ สวม Face Shield  และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะในช็อปทุกๆ 1 ชั่วโมงนอกจากนี้ ยังมีการทำงานของพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ 3BB ได้ให้ความสำคัญมากเช่นเดียวกันคือการทำงานของทีมแก้ไขเหตุเสีย ซึ่งพนักงานจะต้องออกปฏิบัติงานทุกวันเพื่อเดินทางไปยังบ้านหรือที่พักของลูกค้าอย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าและสนับสนุนนโยบาย Physical Distancing ก่อนที่ทีมช่างจะไปตรวจเช็คที่หน้างาน จะใช้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยการVideo Call กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูล สถานะไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆในบางกรณีก็สามารถให้คำแนะนำ หรือข้อปฏิบัติเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องง่ายๆแก่ลูกค้าจนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม หากทีมช่างจะต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขเหตุเสียที่บ้านลูกค้า บริษัทมีมาตรการการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยพนักงานจะสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ใช้สเปรย์ แอลกอฮอลล์ และระมัดระวังการหยิบจับอุปกรณ์ของลูกค้าตลอดการทำงาน

ลูกค้า 3BB จึงมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพตลอดการใช้งานแล้วบริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าของเราทุกคนอีกด้วย