“ซีพีแบ่งกันปันอิ่ม”จากใจผู้บริหารซีพีและทรูร่วมด้วยช่วยลงขันบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องย่านรัชดาฯ-ห้วยขวาง

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่ขาดรายได้และประชาชนทั่วไป ทางผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทย ซึ่งนอกจากความช่วยเหลือขององค์กรที่ให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆโดยรวมแล้ว ผู้บริหารเครือซีพีและทรู ได้ร่วมแรงร่วมใจ ดำเนินโครงการ “ซีพีแบ่งกัน ปันอิ่ม”เพื่อแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนของคนในชุมชนรัชดาภิเษก ห้วยขวางและบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ โดยได้แบ่งปันทุนทรัพย์ส่วนตัว อุดหนุนร้านอาหารในชุมชนที่ขาดรายได้ เพื่อนำมาแจกจ่ายเป็นอาหารมื้อเย็นฟรีแก่พี่น้องคนไทยในบริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ ผู้บริหารเครือซีพีและทรู นำโดย นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานในเครือฯร่วมแจกอาหารมื้อเย็นและน้ำดื่มฟรี แก่เพื่อนบ้านชุมชนรัชดาฯ-ห้วยขวาง โดยแจกฟรีวันละ 300 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 4-31พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น. บริเวณหน้าอาคารทรู ทาวเวอร์ถนนรัชดาภิเษก  ซึ่งรายการอาหารที่นำมาแจกจ่ายในโครงการเป็นการอุดหนุนร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง อาทิ ปลาดุกผัดพริกแกง,หมูยอผัดพริกไทยดำ พร้อมข้าวและไข่ต้ม ,ข้าวไก่ย่าง,ข้าวหมูย่าง,ข้าวหน้าไก่,ข้าวปลาทอดซอสครีมและสลัดผัก เป็นต้น  ในช่วงเวลาที่คนไทยต้องช่วยเหลือ แบ่งปัน และดูแลซึ่งกันและกัน อันจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยบรรยากาศการแจกอาหารในช่วงสองวันแรก มีผู้สนใจมายืนต่อคิวรอรับอาหารและหมดภายในเวลารวดเร็ว

สำหรับ “โครงการซีพี แบ่งกัน ปันอิ่ม” ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากสำนักงานเขตห้วยขวาง โดยประชาชนที่เข้ารับแจกอาหารต้องปฎิบัติตามแนวทางที่กำหนด คือยืนต่อแถวเว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19