เครือซีพีโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเองให้แก่รพ.จุฬาฯ เสริมทัพรับมือวิกฤตโรคร้าย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและระบบสาธารณสุข เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ โดยพร้อมเคียงข้างและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด ล่าสุด นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเอง PAPR หรือ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในชุดปกป้องร่างกายเต็มตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 50 ชุด เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท พร้อมด้วยชุดคลุม Isolation gown 5,000 ชุด เป็นจำนวนเงิน 375,000 บาท และหน้ากาก N95 ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดแคลน เนื่องจากมีผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายหรือติดเชื้อมาขอรับบริการที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความสะดวกปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทีมแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบ ชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว (coverall) จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านบาท พร้อมด้วยหน้ากากป้องกันเชื้อ หรือ Face Shield จำนวน 40,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นการเสริมจำนวนอุปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริจาคชุดป้องกัน tyvek 400 และ tychem2000 รวมถึงแว่นตานิรภัย ถุงคลุมเท้า ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์