CRG ใส่ใจปลอดภัยในทุกมื้ออร่อยด้วยมาตรการ 3C พร้อมกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหารตั้งรับ New Normal

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดจึงได้จัดมาตรการขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล โดยดำเนินภายใต้มาตรการ 3C เป็น 3 แกนหลัก ได้แก่

 • Cleanliness Procedure คัดกรองอย่างเข้มงวดรักษาความสะอาดทุกขั้นตอน
 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน โดยตรวจวัดก่อนเข้าปฏิบัติงานและทุก 4 ชั่วโมง
 2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ (เฉพาะสาขาบริการรูปแบบ Dine in และสาขา Stand Alone)
 3. ขอความร่วมมือจากลูกค้าที่มาใช้บริการให้สวมหน้ากากอนามัย
 4. บริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบริเวณทางเข้าร้าน
 5. กำหนดให้พนักงานล้างมือทุกครั้งตามมาตรฐานการปฎิบัติงานและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างน้อยชั่วโมงละ 1 ครั้ง
 6. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวต่างๆ ทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ
 7. กำหนดให้พนักงานในส่วนงานบริการลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย และ Face shield ขณะให้บริการ
 8. เน้นย้ำพิเศษสำหรับพนักงานในส่วนปรุงอาหาร และผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ให้สวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าอาหารทุกเมนูที่ปรุงจากร้านมีมาตรฐานและปลอดภัย

 • Consideration of Social Distancing Measures เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดพื้นที่ให้บริการภายในร้านให้เหมาะสมและปลอดภัย
 1. จัดให้มี Table shield สำหรับพื้นที่ให้บริการแบบ Dine in และ Counter shield สำหรับร้านในรูปแบบ Counter service
 2. จัดการพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์สั่งอาหาร โดยเว้นระยะไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
 3. จัดโต๊ะ-เก้าอี้โดยเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตรพร้อมทำสัญลักษณ์เว้นที่นั่งที่ชัดเจน
 4. จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนขนส่งอาหาร (Delivery man) ที่เข้ามาที่หน้าร้าน
 5. ทำสัญลักษณ์ตีเส้นเว้นระยะห่างในการสั่งอาหาร เป็นต้น
 • Contactless Service การให้บริการแบบไร้สัมผัส ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน
 1. ส่งมอบอาหารด้วยถาดรองอาหารทุกครั้ง
 2. จัดให้มีถาดใส่เงินทอนหรือกำหนดพื้นที่วางเงิน หรือ ส่งมอบเงินผ่านแผ่นพับสมุดบัตรเครดิต
 3. รองรับการชำระเงินแบบ Cashless payment
 4. บริการรูปแบบใหม่ๆอาทิ Click & Collect , QR Menu เป็นต้น

ซีอาร์จี เราเตรียมความพร้อมและเข้มงวดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการในทุกการบริการลูกค้า ทั้งในรูปแบบทานที่ร้าน สั่งกลับบ้าน และบริการจัดส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าทุกเมนูที่จัดเสิร์ฟ สะอาดและปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CRG Call Center โทร.1312 และ https://www.facebook.com/CentralRestaurantsGroup/