ฟิตเนส เฟิรส์ท ร่วมกับ ฟลอส์ ลอนดรี้ มอบ “ผ้าขนหนูปลอดเชื้อ” 10,000 ผืน ให้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อ 3 จังหวัดที่เกิดวิกฤตไฟป่า

ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย ร่วมกับ ฟลอส์ ลอนดรี้ ส่งมอบ “ผู้ขนหนูปลอดเชื้อ” จำนวน 10,000 ผืน ให้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาวิกฤตไฟป่า ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ. นครสวรรค์ จ. กำแพงเพชร และจ. อุทัยธานี

ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ COVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย ยังมีอีกหนึ่งวิกฤตที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ นั่นคือสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆ จังหวัด ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงและยาวนานกว่าที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์จะคลีคลายลงแล้ว แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลและบรรเทาสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำอันดับหนึ่งธุรกิจฟิตเนสคลับ ภายใต้แบรนด์ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จำกัด ผู้ให้บริการซักอบรีดแบบครบวงจร ส่งความห่วงใยถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการดูแลและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ส่งผู้บริหารและทีมงานให้กำลังใจและเดินสายส่งมอบ “ผ้าขนหนูปลอดเชื้อ” จำนวน 10,000 ผืน ให้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาวิกฤตไฟป่า ในเขตพื้นที่ จังหวัด ณ สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี, ที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลาน และ สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรและทีมงานนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานพิทักษ์อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ภาคตะวันตกทั้งหมด 3.2 ล้านไร่ พร้อมร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง